Інформатика

 

Назва напряму навчання

Інформатика

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

інженерний  (3,5 роки)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Напрям підготовки «Інформатика», що здійснюється у Жешувському університеті, спрямований на підготовку в першу чергу майбутніх програмістів. Широкий спектр програмних технологій та інструментів, які вивчають студенти напряму, доповнений вивченням алгоритміки – це дозволяє випускникам уточнити свої інтереси і переваги в області розробки ІТ-компетенції і здійснити усвідомлений вибір майбутньої праці після закінчення університету (і навіть в процесі навчання). Протягом першого року навчання в основному реалізуються предмети в області математики, алгоритміки, основ програмування або інструментів індивідуальної та командної роботи програміста, які є основою для розуміння питань, обговорюваних на подальших етапах навчання. Протягом наступних семестрів, тобто 3 і 4, вводиться все більш поглиблений контент із спрямованих і інженерних предметів. Протягом 1 - 4 семестрів реалізується загальна програма для всього напряму «Інформатика», яка також включає в себе підвищення мовної компетентності з англійської мови. Семестри 5-7-це в основному предмети, пов'язані з обраною спеціальністю, факультативні предмети, предмети, пов'язані з реалізацією інженерного дипломного проекту, а також місячна професійна практика. Існує можливість вибору спеціальності:

·         «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень»;

·         «Адміністрування базами даних»;

·         «Програмування веб-додатків».

Під час навчання за спеціальністю «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» студент готується до участі у проектах із великим компонентом інноваційності, спрямованих на використання комп'ютерів у складних проблемах прийняття рішень, що виникають в різних областях діяльності людини, вивчення комп'ютерів за даними та їх аналіз.

Під час навчання за спеціальністю «Адміністрування базами даних» студент здобуває знання і уміння адміністрування базами даних, вилучення з них важливої інформації, ефективного досягнення намічених цілей.

Спеціальність «Програмування веб-додатків» призначена для людей, які пов'язують своє професійне майбутнє з реалізацією інформаційних продуктів, що функціонують у середовищі Інтернет.

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інформатика» володіє наступними професійними компетенціями, формування яких спрямовано на реалізацію основних цілей навчання:

- знання і навички в області загальних питань інформатики і, крім того, технічні знання і навички в області інформаційних систем;

- знання принципів побудови сучасних комп'ютерів і пристроїв, пов’язаних з ними, операційних систем, комп'ютерних мереж і баз даних;

- навички комп'ютерного програмування і знання принципів розробки програмного забезпечення, що дозволяють ефективно працювати в командах розробників,

- ефективне використання широкого набору інформаційних інструментів для підтримки спільної роботи та дослідницької роботи, спрямованої на створення інноваційних продуктів,

- знання англійської мови на рівні B2 згідно з Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції та володіння спеціалізованою мовою у галузі інформатики.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Інформатика» дає можливість працевлаштування:

  • у будь-якому підприємстві або установі, що використовує інформаційні системи у групі ІТ й адміністративної підтримки;

  • програмістом, адміністратором, дизайнером у компаніях, що виробляють і обслуговують ІТ-системи;

  • у ІТ-фірмах, профіль діяльності яких тісно пов'язаний з обраним шляхом навчання.

Випускник напряму підготовки «Інформатика» підготовлений до навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом «Інформатика», а також за іншими спорідненими напрямами навчання.

Жешувський університет співпрацює з багатьма ІТ-компаніями (в основному з Жешува та його околиць), в яких  студенти реалізують професійну практику. Щорічним результатом продуманого вибору місць реалізації практики є те, що частина студентів, а також випускників, залишаються працювати у місцях проходження практики.

 

Назва напряму навчання

Інформатика

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

1,5 роки

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти продовжує підготовку за інженерною спрямованістю, але, враховуючи дещо інший характер, воно призначено для тих випускників І рівня вищої освіти, які у розвитку професійних компетенцій не хочуть зупинятися на інженерних компетенціях, а проявили під час навчання дослідницькі інтереси і бажають їх розвивати. Тому до програми навчання увійшли такі предмети, як: елементи криптографії, методи оптимізації, автомати розрахункові, які дозволяють вивчити теоретичні основи інформатики на академічному рівні та концепції, що лежать в основі важливих питань сучасної інформатики. Підготовка за цим напрямом навчання на магістерському рівні - це також предмети, які формують професійні навички в області творчого використання алгоритмів і структур даних, моделювання інформаційних систем, аналізу та обробки зображень, програмування, паралельного і розподіленого, штучного інтелекту. Ці предмети, наукові семінари,  командний дослідницький проект і магістерський семінар дозволяють студентам ознайомитися і взяти участь у наукових дослідженнях, що проводяться викладачами. Під час навчання у магістратурі також продовжується навчання компетентності англійської мови на рівні B2+. Програма навчання також включає в себе три провідних факультативних предмета, тематика яких оновлюється кожного разу для наступних циклів навчання.

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інформатика» володіє наступними професійними компетенціями, формування яких спрямовано на реалізацію основних цілей навчання:

- знання та навички застосування сучасних мов і парадигм програмування, у тому - паралельне програмування;

- знання принципів розробки програмного забезпечення та відповідних інструментів, що дозволяють ефективно працювати в командах розробників, що створюють складні інформаційні системи;

- знання методів штучного інтелекту та вміння їх застосовувати;

- знання різних галузей досліджень у дисциплінах: Інформатика, Технічна інформатика та певний досвід роботи над сучасними науковими проблемами;

- знання іноземної мови на рівні B2 + згідно з Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції та вміння володіти спеціалізованою мовою в галузі інформатики.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Інформатика» дає можливість працевлаштування:        

  • програмістом, адміністратором, дизайнером, керівником команди розробників у фірмам, які виробляють і обслуговують ІТ-системи;

  • у будь-якому підприємстві або установі, що використовують інформаційні системи у групі підтримки ІТ;

  • команди B + R.

Випускник цього напряму підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі).