Історія

 

Напрям підготовки – Історія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree)  в області гуманітарних і суспільних наук.

Для вступників, які планують отримати право на викладання історії та суспільствознавства,  необхідно зреалізувати частину стандарту підготовки до викладацької спеціальності.

Зокрема, кандидат повинен мати загальну психологічно-педагогічну підготовку, підготовку з основ методики викладання та часткову підготовку з методики викладання історії та суспільствознавства.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Історія» Ви можете ознайомитися за посиланням