Історія

 

Назва напряму навчання

Історія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом «Історія» дає можливість вивчити історію Польщі та світу від найдавніших часів до сьогодення  у поєднанні з загальними знаннями у галузі гуманітарних наук.  Залежно від обраної спеціалізації студент набуває конкретних компетенцій: у галузі підготовки для здійснення професійної педагогічної діяльності (під час навчання за І рівнем вищої освіти здійснюється підготовка випускників до продовження навчання за цією спеціальністю у магістратурі; педагогічна підготовка здійснюється  відповідно до нових вимог Міністерства освіти (Законодавчий вісник від 2.08.2019 р., позиція 1450) і триває 5 років); у галузі підготовки до професії архівіста (спеціальність «Архівістика» дає теоретичну і практичну підготовку до роботи в архівному сховищі, в історичному архіві на посаді архівіста, в канцелярії, тощо).

 

Навчання за напрямом «Історія» за ІІ рівнем вищої освіти дозволяє поглибити, розширити і впорядкувати знання в області історії у вибраних областях історичних досліджень. Випускник має глибокі знання про проблеми та методи дослідження окремих галузей історії та суміжних наук. Набуті навички, знання і уміння дозволяють випускнику бути фахівцем  із  популяризації традицій і культурної спадщини в місцевих умовах, історичних досліджень, тощо. Він володіє спеціальними знаннями, що дозволяють розуміти і інтерпретувати окремі явища, а також уміє спостерігати і описувати зв'язки, існуючі між різними сферами людської діяльності, завдяки чому, зокрема, випускник добре підготовлений до здійснення наукової роботи, у тому числі дисертацій з історії та інших гуманітарних наук.

Крім того, за умови здобуття вищої освіти ІІ рівня педагогічної спеціальності, випускник має право викладати два предмети: «Історія» та «Суспільствознавство» у всіх типах шкіл.

Випускник спеціальності «Архівістика» отримує передові знання про роботу з архівними ресурсами будь-якого історичного періоду; має теоретичну і практичну підготовку для роботи у Державному архіві та у будь-якому архіві з історичними функціональними ресурсами поза мережею державних архівів.

Випускник загальноісторичної спеціальності отримує на поглибленому рівні знання у галузі історії, що  сприяє його спеціалізації в окремих галузях історичних досліджень, він має професійні навички, що дозволяють проводити професійні наукові дослідження.

Спеціальності на І рівні вищої освіти (бакалаврському):

·         учительська;

·         «Архівістика».

Спеціальності на ІІ рівні вищої освіти (магістерському):

·         учительська;

·         «Архівістика»;

·         загальноісторична.

В рамках загальної освіти студент може додатково профілювати свої інтереси в області військової історії й історії Центральної та Східної Європи.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти має знання:

·         в області історії та обраних соціальних наук;

·         основних історіографічних та методологічних напрямів;

·         фундаментальних історичних умов, розвитку сучасної цивілізації;

·         правової та етичної обумовленості наукових досліджень;

·         принципів співпраці з місцевим середовищем, громадськими організаціями щодо розвитку історичних досліджень.

Випускник II рівня вищої освіти має глибокі знання:

·         в області історії, суспільних наук та обраної спеціалізації;

·         елементів дослідницької діяльності історика, історіографічних та методологічних напрямів,

·         складних історичних умов розвитку сучасної цивілізації;

·         обумовленості наукових досліджень.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Історія» дає можливість працевлаштування:

·         у школах вчителем історії та суспільствознавства;

·         в інших навчальних закладах,

·         в архівах: державних, заводських, приватних, юридичних;

·         у музеях;

·         у закладах культури, що збирають історичні ресурси;

·         в органах місцевого самоврядуванні та державної  адміністрації;

·         у ЗМІ;

·         на службі у збройних силах;

·         у науково-дослідних установах.

Випускник підготовлений до реалізації наукової діяльності та продовження навчання в аспірантурі (докторській школі) у галузі історії.