Фізика

 

Напрям підготовки – Фізика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський, 3 семестри)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree)

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Інженерія матеріалів», «Мехатроніка», «Медична інженерія і інженерія безпеки». Для випускників інших напрямів навчання - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів підготовки «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Інженерія матеріалів», «Мехатроніка», «Медична інженерія і інженерія безпеки».

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізика» Ви можете ознайомитися за посиланням