Фізика

 

Назва напряму навчання

Фізика

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за спеціальністю «Фізика» на ІІ рівні вищої освіти - це навчання загальноакадемічного профілю. Після закінчення навчання випускник отримує ступінь магістра. Напрям належить до галузі природничих наук; провідна дисципліна – фізичні науки (100%).

Студент за напрямом підготовки «Фізика» має можливість обрати одну з трьох спеціальностей:

  • «Медична фізика»;
  • «Відновлювальні джерела енергії»;
  • «Фізика лазерів і оптоелектроніка».

Компетентнісна модель випускника

Випускник зі спеціальності «Медична фізика» володіє ґрунтовними знаннями фізики, необхідними для опису та моделювання фізичних явищ. Він також має знання про детальні основи фізичних методів медичної візуалізації та аналізу зображень. Він знає вибрані методи математичного моделювання, що можуть бути використані для надання допомоги у діагностиці та медичній терапії. Він володіє знаннями в області пристроїв і детекторів іонізуючого випромінювання, що використовуються у медицині. Він уміє використовувати 3d-принтери у медичних цілях, а також знає основи біоелектрики. Він може працювати у міждисциплінарних групах, які вирішують складні технічні та науково-дослідні проблеми, а також керувати такими колективами.

В рамках спеціальності «Відновлювальні джерела енергії» випускник володіє знаннями про технології та управління у галузі відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Він знає у теоретичному і практичному аспекті питання, що стосуються складних процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі; системи управління відновлювальними джерелами енергії в інвестиційному процесі. Випускник має знання у галузі юридичних, економічних та нетехнічних галузей інженерної діяльності, що діють у країнах Європейського Союзу. Він володіє знаннями про тенденції розвитку, найбільш значущих досягненнях в області технічних і наукових рішень, що використовуються в системах збору зеленої енергії і в системах управління, що використовуються в інтелектуальному еко-будівництві. Він уміє складати звіти про діагностичні вимірювання та контроль якості технологій та обладнання, що використовуються у галузі відновлюваних джерел енергії. Він може використовувати професійну літературу; використовувати патентні ресурси; збирати, обробляти, а також письмово та усно передавати інформацію.

В рамках спеціальності «Фізика лазерів і оптоелектроніка» випускник володіє ґрунтовними знаннями і навичками в області оптики, фізики лазерів і оптоелектронних технологій. Володіє багатим інформаційним ресурсом в області будови оптоелектронних елементів й їх використання у технологіях, що застосовуються в оптоелектроніці; володіє навичками практичного застосування оптичної спектроскопії і системи планування ресурсів підприємства (EPR). Він знає структуру властивостей і застосування лазерів, включаючи твердотільні лазери. Володіє навичками розуміння фізичних явищ та їх практичного застосування, використання сучасних екологічних та інформаційних технологій, використання програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання фізичних явищ. Він володіє навичками роботи з апаратурою і діагностично-вимірювальним обладнанням, у тому числі в області лазерів і оптоелектроніки.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Фізика» дає можливість працевлаштування:

·         За спеціальністю «Медична фізика» - випускник може бути компетентним партнером медичного, дослідницького або технічного персоналу, а також консультантом з рішень, що використовують досягнення у галузі фізики – з особливою увагою до застосувань у діагностиці та медичній терапії (у тому числі з використанням іонізуючого випромінювання). Він підготовлений до роботи у лікарнях, клінічних і амбулаторних відділеннях, консультаціях фахівцем в області систем діагностики та візуалізації у медицині. Він також знайде роботу у виробничих, торгівельних, обслуговуючих та навчальних закладах, пов'язаних з високотехнологічним діагностичним медичним обладнанням.

  • Після закінчення спеціальності «Відновлювальні джерела енергії» - випускник факультету підготовлений до роботи у науково-дослідних, промислових і діагностичних лабораторіях у галузі відновлюваних джерел енергії, особливо в області системи фото - і термо-перетворення сонячного випромінювання.
  • Після закінчення спеціальності «Фізика лазерів і оптоелектроніка» випускник напряму підготовлений до роботи у науково-дослідних, промислових і діагностичних лабораторіях, підрозділах з виробництва та оцінки якості оптичних, лазерних і оптоелектронних приладів.