Фізика

Назва напряму навчання

Фізика

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Фізика» на ІІ рівні вищої освіти - це навчання загальноакадемічного профілю. Після закінчення навчання випускник отримує ступінь магістра. Напрям підготовки належить до галузі природничих наук; провідна дисципліна – фізичні науки (100%).

Опис спеціальності

Студент за напрямом підготовки «Фізика» у 1 семестрі має можливість обрати одну з трьох спеціальностей:

·                  «Медична фізика»;

·                  «Відновлювальні джерела енергії»;

«Фізика лазерів і оптоелектроніка».

Компетентнісна модель випускника

Випускник зі спеціальності «Медична фізика» володіє ґрунтовними знаннями фізики, необхідними для опису та моделювання фізичних явищ. Він також має знання про детальні основи фізичних методів медичної візуалізації та аналізу зображень. Він знає базові методи математичного моделювання, що можуть бути використані для надання допомоги у діагностиці та медичній терапії. Він володіє знаннями в області пристроїв і детекторів іонізуючого випромінювання, що використовуються у медицині. Він уміє використовувати 3d-принтери у медичних цілях, а також знає основи біоелектрики. Він може працювати у міждисциплінарних групах, які вирішують складні технічні та науково-дослідні проблеми, а також керувати такими колективами. Випускник може виступати компетентним партнером медичного, дослідницького або технічного персоналу та радником щодо прийняття рішень з використанням досягнень фізики - з особливим акцентом на застосуваннях у медичній діагностиці та терапії (застосування з використанням іонізуючого випромінювання). Він готовий працювати у лікарнях, клінічних, амбулаторних та поліклінічних підрозділах як фахівець із систем медичної діагностики та візуалізації. Він також знайде працю в установах, що займаються виробництвом, дистрибуцією, обслуговуванням, навчанням та іншими видами діяльності, пов'язаними зі спеціалізованим діагностичним медичним обладнанням.

В рамках спеціальності «Відновлювальні джерела енергії» випускник підготовлений до впровадження засвоєних технічних рішень у галузі відновлюваних джерел енергії, зокрема у галузі сонячних фото- та термоперетворювальних систем. Випускник володіє знаннями про технології та управління у галузі відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Він знає у теоретичному і практичному аспекті питання, що стосуються складних процесів, які відбуваються у навколишньому середовищі; системи управління відновлювальними джерелами енергії в інвестиційному процесі. Випускник має знання у галузі юридичних, економічних та нетехнічних галузей інженерної діяльності, що діють у країнах Європейського Союзу. Він володіє знаннями про тенденціях розвитку, найбільш значущих досягненнях в області технічних і наукових рішень, що використовуються у системах збору «зеленої» енергії і у системах управління, що використовуються в інтелектуальному еко-будівництві. Він уміє складати звіти про діагностичні вимірювання та контроль якості технологій та обладнання, що використовуються у галузі відновлюваних джерел енергії. Він може користатися професійною літературою; патентними ресурсами; збирати, обробляти, а також письмово та усно передавати інформацію.

В рамках спеціальності «Фізика лазерів і оптоелектроніка» випускник володіє ґрунтовними знаннями і навичками в області оптики, фізики лазерів і оптоелектронних технологій. Володіє багатим інформаційним ресурсом в області будови оптоелектронних елементів та їх використання у технологіях, що застосовуються в оптоелектроніці. Випускник володіє навичками практичного застосування оптичної спектроскопії і системи планування ресурсів підприємства (EPR). Він знає структуру властивостей і застосування лазерів, включаючи твердотільні лазери. Володіє навичками розуміння фізичних явищ та їх практичного застосування, використання сучасних екологічних та інформаційних технологій, використання програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання фізичних явищ. Він володіє навичками роботи обслуговування апаратури і діагностично-вимірювального обладнання, у тому числі в області лазерів і оптоелектроніки.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Фізика» дає можливість працевлаштування:

Спеціальність «Медична фізика»:

·                  лікарні; клінічні і амбулаторні відділення, консультації - фахівцем в області систем діагностики та візуалізації у медицині;

·                  виробничі, торгівельні, обслуговуючі та навчальні заклади;

·                  інші організації, пов'язані з високотехнологічним діагностичним медичним обладнанням.

Спеціальність «Відновлювальні джерела енергії»:

·                  науково-дослідні лабораторії;

·                  промислові та діагностичні лабораторії у галузі відновлюваних джерел енергії, особливо в області системи фото- і термо-перетворення сонячного випромінювання.

 

Спеціальність «Фізика лазерів і оптоелектроніка»:

·                  науково-дослідні лабораторії;

·                  промислові та діагностичні лабораторії;

·                  підрозділи з виробництва та оцінки якості оптичних, лазерних і оптоелектронних приладів.