Фінанси і бухгалтерський облік

 

Напрям підготовки – Фінанси і бухгалтерський облік

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки: «Фінанси та бухгалтерський облік», «Економіка», «Менеджмент» і суміжних з ними у галузі соціальних наук: Соціально-економічна географія і просторова економіка, науки про безпеку, науки про політику і управління, науки про управління і якість, юридичні науки, соціологічні науки) і точних наук: Математика, Інформатика.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх позитивних оцінок з диплома про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом або заліком – оцінка множиться на коефіцієнт:

1,8 - для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» загальноосвітнього профілю;

 1,7 - для випускників напряму підготовки «Економіка» загальноосвітнього профілю;

1,6 - для випускників напряму «Фінанси і бухгалтерський облік» практичного профілю;

1,5 - для випускників напряму підготовки «Економіка» практичного профілю;

1,0 - для випускників інших напрямів підготовки загальноосвітнього та практичного профілю.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фінанси і бухгалтерський облік» Ви можете ознайомитися за посиланням