Фінанси і бухгалтерський облік

 

Назва напряму навчання

Фінанси і бухгалтерський облік

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Мета навчання за напрямом «Фінанси і бухгалтерський облік» - отримання студентами професійних знань у галузі фінансів та бухгалтерського обліку, функціонування фінансових установ і банків, а також навичок аналізу основних економічних явищ та економіко-фінансового становища господарських підрозділів.

Програма навчання дозволяє набути навичок володіння іноземною мовою на рівні B2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції та спеціалізованої мови у галузі фінансів та бухгалтерського обліку.

Випускник підготовлений до роботи на підприємствах, в установах державного сектору та компаніях фінансового посередництва, страхового сектору та інших фінансових установах, на допоміжних та самостійних посадах нижчої та середньої ланки.

Навчання за І рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» здійснюється за спеціальностями:

·         «Бухгалтерський облік підприємства»;

·         «Фінанси і банківська справа».

 

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» здійснюється за спеціальностями:

·         «Бухгалтерський облік і фінансовий аудит»;

·         «Банківська справа і фінансовий консалтинг».

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник зі спеціальності «Бухгалтерський облік підприємства» за І рівнем вищої освіти володіє знаннями в області бухгалтерського обліку та фінансів підрозділів фінансового посередництва, суб’єктів державного сектора та некомерційних організацій. За цією спеціальністю відбувається підготовка фахівців до ведення бухгалтерських книг (повний облік) а також спрощених форм бухгалтерського обліку, фінансової звітності, митних розрахунків, податків, соціального страхування та інших потреб підприємств.

Випускник зі спеціальності «Фінанси і банківська справа» за І рівнем вищої освіти отримують базові знання в області фінансів підприємств, установ громадського сектора, фінансових посередників а також мають знання щодо функціонування банків, інвестиційних фондів і інших фінансових установ. Він може аналізувати економічно-фінансове становище позичальників та виконувати кредитні процедури; підготовлений до банківського та фінансового обслуговування індивідуальних клієнтів, малих і великих підприємств (оцінка і аналіз фінансових потреб і кредитоспроможності, знання методів продажу та переговорів).

Випускник зі спеціальності «Банківська справа і фінансовий консалтинг» за ІІ рівнем вищої освіти  набуває передових знань та навичок у галузі аналізу та оцінки фінансового стану підприємств, фізичних осіб та організацій, оцінки потреб різних суб'єктів у галузі фінансування бізнесу та потреб, пов'язаних із фінансуванням споживання та накопичення капіталу та заощаджень. Він може складати довгострокові фінансові плани і вирішувати проблеми, пов'язані з фінансовими консультаціями для фізичних осіб, підприємств і установ.

Випускник зі спеціальності «Бухгалтерський облік і фінансовий аудит» за ІІ рівнем вищої освіти  володіє передовими знаннями в області бухгалтерського обліку; знає конкретні сегменти бухгалтерського обліку. Крім того, він може поєднувати фінансові питання з іншими аспектами ведення бізнесу і має практичні знання інформаційних систем і методів, що використовуються у галузі фінансів та бухгалтерського обліку. Спеціальність готує для визначення та вирішення проблем, пов'язаних з виконанням облікових, звітних та інформаційних завдань на підприємствах, підрозділах фінансового посередництва, суб'єктах державного сектору і некомерційних організаціях.

Перспективи працевлаштування

·         Випускник за напрямом підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік»  І рівня вищої освіти підготовлений до роботи на посадах нижчої та середньої ланки:

  •  у відділі бухгалтерського обліку в організаціях, що здійснюють господарську діяльність;
  • у фінансових установах (у банках, страхових компаніях, компаніях, брокерських та фінансових консультаціях);
  • у сфері фінансів у суб'єктах бюджетного сектору та неурядових організаціях.

·         Випускники за ІІ рівнем вищої освіти може працювати на посадах вищої ланки:

·         у фінансових установах, у тому числі у комерційних і кооперативних банках;

·         у посередницьких фірмах, брокерських і консультаційних компаніях у сфері фінансів;

·         у консалтингових компаніях;

·         в економічних підприємствах,  інвестиційних товариствах;

·         на підприємствах, що займаються ефективним використанням фінансових засобів;

·         у фінансових відділах різних економічних суб'єктів і установ.

Навчання готує до роботи бухгалтером, фінансовим консультантом, податковим консультантом, фінансовим аналітиком, аудитором і фахівцем щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, фінансових установах державної адміністрації та органах місцевого самоврядування; до здійснення самостійної підприємницької діяльності.