Філософія

 

Напрям підготовки – Філософія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) / нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначного (наприклад: Bachelor’s degree) в області будь-якої галузі наук.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома зі всіх навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом або заліком.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Філософія» Ви можете ознайомитися за посиланням