Філософія

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Філософія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Опис напряму навчання/ спеціальності/ спеціалізації

Студент під час навчання отримує ґрунтовні та всебічні знання з усіх предметів, включених до програми навчання. Основні предмети збагачують студента знаннями історії філософії та логіки. У спрямованих спеціалізованих предметах важливе значення мають Філософія людини, Теорія буття, Теорія пізнання, Соціальна філософія, Етика та естетика. Під час навчання студентам пропонована і практична підготовка, зокрема риторика та ідеї філософії як спосіб життя.

Студент має можливість вибрати спеціальність: «Теоретична філософія»,  «Когнітивістика» з різноманітним набором спрямованих спеціалізованих предметів:

·       навчання за спеціальністю «Теоретична філософія» пропонує освіту у галузі екофілософії, філософії політики, філософії релігії, культурної антропології, гуманістичної психології і т.ін;

·       підготовка за спеціальністю «Когнітивістика» навчає когнітивним наукам, наукам штучного інтелекту, основам комп'ютерного моделювання. Заняття з цієї спеціальності проводяться у співпраці з Центром комп'ютерного моделювання Жешувського університету.

Компетентнісна модель випускника

Студент володіє знаннями у галузі філософії, а також у ході навчання отримав інструменти для самостійної інтерпретації та аналізу філософських текстів польською та іноземною мовами, здатність до самостійного, критичного і неупередженого мислення та розуміння основних проблем сучасності.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Філософія» дає можливість працевлаштування на посадах, що вимагають гуманітарних і соціальних знань, культурних компетенцій, творчого мислення, формулювання і вирішення проблем. Випускник може продовжити навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

 

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Опис напряму навчання/ спеціальності/ спеціалізації

Навчальна програма ІІ рівня вищої освіти включає такі предмети: загальноосвітні (психологія, соціологія), базові (практична філософія, теоретична філософія, метафілософія), профільні (предмети, що навчають соціальної творчості, критичного мислення, розпізнавання та визначення культурних топосів) та спеціалізовані.

Спеціалізовані предмети спрямовані на формування умінь у галузі:

·       «Теоретична філософія» - пропонує такі предмети, як: філософія культури та цивілізації, біоетика, теорія соціальних комунікацій;

·       «Когнітивістика» з такими предметами, як: когнітивістика, філософія розуму, психологія емоцій та мотивації, програмування штучного інтелекту. Заняття з цієї спеціальності проводяться у співпраці з Центром комп'ютерного моделювання Жешувського університету.

Компетентнісна модель випускника

Освітня програма спрямована на розвиток здатності до філософствування та застосування філософської компетентності у публічній сфері та у професійній діяльності.

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі) Жешувського університету за спеціальністю «Філософія».

Перспективи працевлаштування

Знання, здобуті у процесі навчання, готують, з одного боку, до науково-дослідної та викладацької роботи в академічних установах і у середній школі, з іншого - до свідомої, професійної діяльності у політичній, культурній і громадській сфері, до роботи за професіями і посадами, що вимагають вміння критично і творчо мислити і вирішувати нестандартні проблеми.