Філософія

 

Назва напряму навчання

Філософія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Студент під час навчання отримує ґрунтовні та всебічні знання з усіх предметів, включених до програми навчання. Основні предмети підкреслюють знання історії філософії та логіки. У спрямованих предметах важливе значення мають Філософія людини, Теорія буття, Теорія пізнання, Соціальна філософія, Етика та естетика. Під час навчання студентам пропонована і практична підготовка, зокрема риторика та ідеї філософії як спосіб життя.

Студент має можливість вибрати спеціальність:

·         «Теоретична філософія»,

·         «Когнітивістика»

з різноманітним набором спрямованих спеціалізованих предметів.

Навчання за спеціальністю «Теоретична філософія» пропонує освіту у галузі екофілософії, філософії політики, філософії релігії, культурної антропології, гуманістичної психології і т.ін;

Підготовка за спеціальністю «Когнітивістика» навчає когнітивним наукам, наукам штучного інтелекту, основам комп'ютерного моделювання. Заняття з цієї спеціальності проводяться у співпраці з Центром комп'ютерного моделювання Жешувського університету.

Компетентнісна модель випускника

Студент володіє знаннями у галузі філософії, а також в ході навчання отримав інструменти для самостійної інтерпретації та аналізу філософських текстів польською та іноземною мовами, здатність до самостійного, критичного і неупередженого мислення і розуміння основних проблем сучасності.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Філософія» дає можливість працевлаштування на посадах, що вимагають гуманітарних і соціальних знань, культурних компетенцій, творчого мислення, формулювання і вирішення проблем.Випускник може продовжити своє навчання за ІІ рівнем вищої освіти.