Англійська філологія

 

Напрям підготовки – Англійська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Англійська філологія», «Прикладна лінгвістика» (з провідною англійською мовою), або з іншого нефілологічного напряму – при цьому вступник повинен мати сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не нижче С1.

Викладацька спеціальність: згідно зі стандартами підготовки вчителя (Наказ Міністра науки та вищої освіти від 25.07.2019 (Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1450)), вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (Блок Б), з основ дидактики та емісії голосу (Блок С), та з методики викладання англійської мови. У разі відсутності необхідної кількості навчальних годин або балів ЄКТС (ECTS), вступник буде зобов'язаний зреалізувати призначені програмні відмінності.

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок за курс навчанняз диплома про вищу освіту І рівня.

Викладацька спеціальність: необхідною умовою є педагогічна підготовка, реалізована на І рівні вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Оцінка останнього іспиту з дисципліни: Практичне вивчення англійської мови або Письмо (Практичне вивчення англійської мови), складеного під час навчання за І рівнем вищої освіти.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Англійська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням