Англійська філологія

 

Назва напряму навчання Англійська філологія
Рівень підготовки і форма навчання І рівень вищої освіти (бакалаврський), ІІ рівень вищої освіти (магістерський)
Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання
Опис спеціальності

Студенти напряму «Англійська філологія» можуть удосконалювати свої уміння і навички в області англійської мови як за допомогою великої освітянської пропозиції, так і під час міжнародних академічних обмінів. Англістика – це не лише вивчення мови, а й можливість отримати знання про структуру мови, літературу, культуру і історію англомовних країн.

Після першого семестру навчання студенти роблять вибір між викладацькою та перекладацькою спеціальністю. В рамках викладацької спеціальності студенти вивчають сучасні технології та методи навчання з різними групами учнів. Майбутні перекладачі набувають знання і уміння письмового та усного перекладу різних типів текстів.

Під час навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти відбуваються заняття зі спеціалізованого перекладу у галузі права, бізнесу та техніки.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник спеціальності «Англійська філологія» І рівня (бакалаврського) вищої освіти:

 • має мовні навички: знання англійської мови на рівні С 1 а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • має базові знання про літературу, культуру і історію  англомовних країн;
 • має базові знання про історію та структуру англійської мови;
 • набуває базових навичок з перекладу;
 • має основні філологічні навички щодо аналізу та інтерпретації тексту, а також зі створення письмового і усного тексту;
 • набуває дослідницьких навичок і критичного мислення, співвідношення фактів і висновків з наявних даних;
 • має психологічно-педагогічну підготовку (викладацька спеціальність), готовий до реалізації завдань з виховання і догляду, має часткову підготовку до навчання англійської мови; для отримання дозволу на здійснення професійної педагогічної діяльності необхідно продовжити навчання в магістратурі в рамках викладацької спеціальності;
 • підготовлений до навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.

Випускник спеціальності «Англійська філологія» ІІ рівня (магістерського) вищої освіти має:

 • мовні уміння на рівні C2 в області знання англійської мови та знання другої іноземної мови на поглибленому рівні;
 • глибокі знання літератури, культури та історії англомовних країн;
 • глибокі знання з історії та структури англійської мови;
 • професійні навички перекладу;
 • філологічні навички щодо аналізу та інтерпретації тексту, створення письмового та усного тексту;
 • дослідницькі навички та навички критичного мислення, зіставлення фактів і висновків з наявних даних;
 • для викладацької спеціальності - підготовка до практичної професійної діяльності вчителя англійської мови у  школі будь-якого типу і рівня освіти, а також на посаді викладача у закладах вищої освіти і на курсах англійської мови.Випускник II рівня вищої освіти підготовлений до навчання в аспірантурі в області гуманітарних наук, з метою удосконалення кваліфікації може навчатися у сфері післядипломної освіти у Жешувському університеті та інших закладах вищої освіти.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Англійська філологія» дає можливість працевлаштування:

 • у корпораціях, торговельних фірмах та підприємствам з надання послуг – на посадах, що вимагають високого рівня володіння англійською мовою і соціальних компетенцій;
 • у разі перекладацької спеціалізації – перекладачем англійської мови у різних закладах: органах державного управління, бюро перекладів, підприємствах у сфері виробництва або надання послуг;
 • у разі вчительської спеціалізації – отриманий диплом і ступінь магістра дають можливість працевлаштуватися на посаді вчителя англійської мови у школі (у 4-8 та старших класах).