Англійська філологія

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Англійська філологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський), ІІ рівень вищої освіти (магістерський)
Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання

Студенти напряму «Англійська філологія» можуть удосконалювати свої уміння і навички в області англійської мови як за допомогою великої освітянської пропозиції, так і під час міжнародних академічних обмінів. Англістика – це не лише вивчення мови, а й можливість отримати знання про структуру мови, літературу, культуру та історію англомовних країн.

 

Опис спеціальності

Після першого семестру навчання студенти роблять вибір між викладацькою та перекладацькою спеціальністю. В рамках викладацької спеціальності студенти вивчають сучасні технології та методи навчання різних груп учнів. Після здобуття вищої освіти ІІ рівня (магістерського) за викладацькою спеціалізацією студенти мають можливість виконувати професійну педагогічну діяльність.

Майбутні перекладачі отримують знання та навички письмового та усного перекладу різних типів текстів. Під час навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти відбуваються заняття зі спеціалізованого перекладу у галузі права, бізнесу та техніки.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник спеціальності «Англійська філологія» І рівня (бакалаврського) вищої освіти:

·                  володіє мовними навичками: знання англійської мови на рівні С 1 а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

·                  має глибокі знання про літературу, культуру та історію  англомовних країн;

·                  має ґрунтовні знання про історію та структуру англійської мови;

·                  володіє основними філологічними навичками щодо аналізу та інтерпретації тексту, а також зі створення письмового і усного тексту;

·                  володіє дослідницькими навичками і критичним мисленням, уміє співвідносити факти і робити висновки з наявних даних;

·                  володіє базовими навичками з перекладу;

·                  має психологічно-педагогічну підготовку (викладацька спеціальність), готовий до реалізації завдань з виховання і догляду, має часткову підготовку до навчання англійської мови; для отримання дозволу на здійснення професійної педагогічної діяльності необхідно продовжити навчання у магістратурі в рамках викладацької спеціальності;

·                  підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.

Випускник спеціальності «Англійська філологія» ІІ рівня (магістерського) вищої освіти має:

·                  мовні уміння на рівні C2 в області знання англійської мови та знання другої іноземної мови на рівні В 2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

·                  глибокі знання літератури, культури та історії англомовних країн;

·                  ґрунтовні знання історії та структури англійської мови;

·                  філологічні навички щодо аналізу та інтерпретації тексту, створення письмового та усного тексту;

·                  дослідницькі навички і критичне мислення, уміє співвідносити факти і робити висновки з наявних даних;

·                  професійні навички перекладу (для перекладацької спеціалізації);

·                  для викладацької спеціальності - підготовка до практичної професійної діяльності вчителя англійської мови у школі (у 4-8 та старших класах), а також на посаді викладача у закладах вищої освіти і на курсах англійської мови.

Випускник II рівня вищої освіти підготовлений до навчання в аспірантурі (у докторській школі) в області гуманітарних наук, з метою удосконалення кваліфікації може навчатися у сфері післядипломної освіти у Жешувському університеті та інших закладах вищої освіти.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Англійська філологія» дає можливість працевлаштування:

·                  у корпораціях, торговельних фірмах та підприємствам з надання послуг – на посадах, що вимагають високого рівня володіння англійською мовою і соціальних компетенцій;

·                  у разі перекладацької спеціалізації – перекладачем англійської мови у різних закладах: органах державного управління, бюро перекладів, підприємствах у сфері виробництва або надання послуг;

·                  у разі вчительської спеціалізації – отриманий диплом і ступінь магістра дають можливість працевлаштуватися на посаді вчителя англійської мови у школі (у 4-8 та старших класах), а також на посаді викладача у закладах вищої освіти і на курсах англійської мови.