Російська філологія

 

Напрям підготовки – Російська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Російська філологія» ( а також «Прикладна лінгвістика» з провідним навчальним предметом - Російська мова; Східна освіта, Східна слов’янистика; Російська мова і культура, або інші напрями навчання з подібними або наближеним змістом програми підготовки),   випускники якого мають підтвердження володіння знаннями російської мови на рівні мінімум B2+ (наприклад, додаток до диплому,  свідоцтво про досягнуті результати навчання) або мають сертифікат знання російської мови на рівні B2+.

Для випускників напрямів навчання, в програмі яких відсутня російська мова і які не мають сертифіката, обов’язковою є кваліфікаційна співбесіда російською мовою на підтвердження володіння знаннями російської мови, граматики та російської літератури.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти.

У разі випускників спеціальностей, в програмі підготовки яких відсутня російська мова і відсутній сертифікат, що підтверджує володіння знаннями російської мови, кваліфікаційним критерієм є результат кваліфікаційної співбесіди.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Російська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням