Російська філологія

 

Назва напряму навчання

Російська філологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Ця освітня пропозиція навчання за І рівнем вищої освіти призначена для осіб, які не повинні знати російську мову (навчання починається «з нуля», зокрема від абетки), але отримали результати високого рівня з польської (рідної) та іноземної мови, що підтверджує наявність схильностей до гуманітарних наук.

Щодо навчання за ІІ рівнем вищої освіти -  пропозиція адресована кандидатам, зацікавленим у подальшому розвитку мовної компетенції, а також у формуванні дослідницьких умінь і навичок у галузі лінгвістики, літературознавства або російської культурології.

Навчання відбувається російською, англійською та польською мовами. Після 1 року навчання за І рівнем вищої освіти студенти обирають одну за наступних спеціальностей:

·         «Російська і англійська мова в бізнесі»;

·         «Російська і англійська мова в туризмі»;

·         «Російська і англійська мова у прикордонному русі та експлуатації аеропорту»;

·         «Трансляторика» (перекладознавство).

Під час вступу на навчання за ІІ рівнем вищої освіти є можливість вибору однієї з наступних спеціальностей:

·         «Російська та англійська мова в бізнесі»,

·         «Російська та англійська мова в дипломатії»,

·         «Трансляторика (перекладознавство)».

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти має загально-гуманітарні і докладні знання в області російської мови, літератури і культури, а також за обраною спеціальністю, передбачені програмою підготовки. Володіє російською мовою на рівні В2+ та англійською мовою на рівні В2 відповідно до  Загальноєвропейської шкали мовної компетенції.

Випускник II рівня вищої освіти володіє поглибленими загально-гуманітарними знаннями і детальними знаннями в області російської мови, літератури і культури. Він говорить російською мовою на рівні С1 та англійською мовою на рівні B2+ відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Російська філологія» дає можливість працевлаштування:

·         у закладах, що здійснюють господарську і торговельну співпрацю з російськомовними та англомовними країнами;

·         у секторі послуг, що вимагає високого рівня володіння російською та англійською мовами;

·         в організаціях та товариствах, що займаються міжнародною культурною співпрацею з Росією;

·         у видавництвах, редакціях журналів, туристичних агенціях, готелях, пансіонатах;

·         у бюро перекладів;

·         у митниці;

·         у прикордонній службі;

·         у транспортно-експедиційних фірмах;

·         у наземним обслуговуванні в аеропортах;

·         у консульствах, посольствах та інших дипломатичних установах.