Польська філологія

 

Напрям підготовки – Польська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра. Вступник повинен володіти базовими гуманітарними знаннями і володіти іноземною мовою на рівні B1-B2.

На вступ на навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» за спеціальністю «Редагування» або «Асистент по роботі з управлінським персоналом і політичною елітою» можуть претендувати випускники напрямів підготовки: «Польська філологія», «Прикладна полоністика», «Неофілологія», «Історія», «Редагування» і інших гуманітарних напрямів підготовки в області літературознавства, лінгвістики та наук про культуру і релігію.

На навчання за викладацькою спеціальністю приймаються вступники, які закінчили навчання І рівня вищої освіти напряму підготовки «Польська філологія» за викладацькою спеціальністю.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти, оцінка за дипломну (бакалаврську) роботу або підсумковий кваліфікаційний екзамен.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Польська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням