Польська філологія

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

 

Назва напряму навчання

Польська філологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання

Навчання за І та ІІ  рівнями вищої освіти за напрямом підготовки «Польська філологія» забезпечує отримання достовірних загальногуманітарних знань та докладних знань у галузі польської літератури, мови та культури. Студент набуває навичок дослідження літературного тексту, висловлювання, мовного аналізу тексту культури, вчиться використовувати загальну і спеціальну бібліографію, правильно редагувати історико-художні, критико-художні, есе та наукові форми вираження.  Студент формує компетентності щодо розуміння історико-мовних процесів, правильного використання польської мови та критичного аналізу різних текстів літератури та культури.

Опис спеціальності

Сутністю програми підготовки за напрямом «Польська філологія» на І рівні вищої освіти є можливість вибору викладацької спеціальності або спеціальності, пов’язаної з редагуванням, що дозволяє розширити та поглибити знання. Студент вибирає спеціалізацію на початку 1 семестру І року навчання. Заняття зі спеціалізації для студентів педагогічної спеціальності починаються у 1 семестрі навчання, а для студентів спеціальності з редагування - у 2 семестрі навчання.

Навчальна програма з викладацької спеціальності оптимально поєднує літературно-культурні і мовні питання з психолого-педагогічною підготовкою та методикою викладання польської мови та літератури.

Студент спеціальності з редагування здобуває знання і уміння основ сучасних видів і способів друку та мовної корекції текстів.

 

Під час навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» на ІІ рівні вищої освіти є можливість вибору викладацької спеціальності, або «Редагування», або НОВОЇ спеціальності – «Мистецтво критики і креативне письмо». Студент вибирає спеціалізацію на початку 1 семестру І року навчання. Заняття зі спеціалізації починаються у 1 семестрі навчання.

 

Викладацька спеціальність підготує до роботи вчителем польської мови у початковій школі та старших класах, а також до роботи у закладах освіти, навчально-виховних і культурних центрах. Програма навчання включає методику викладання літератури та польської мови та арт-терапію і роботу зі студентами з особливими освітніми потребами (на уроках польської мови).

Спеціальність «Редагування» підготує до комплексного виконання редакційних завдань у рамках запланованої професійної кар'єри. Програма навчання дає студентам можливість ознайомитися зі специфікою всіх етапів видавничого процесу з урахуванням новітніх методів публікації.

Програма спеціальності «Мистецтво критики і креативне письмо»  дає можливість студентам набути компетентності, необхідні для створення критичних (критика літературна, театральна та кінокритика) та мистецьких (наприклад, літературних) текстів, а також вміння писати тексти (преса, інтернет та реклама). Студент буде підготовлений до роботи в культурних установах, до організації та модерування мистецьких заходів, а також до роботи творчим фрілансером.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти має можливість спиратися на досягнення різних галузей гуманітарних наук, демонструючи світ цілісно, він підготовлений до активного функціонування у сучасному світі.

Випускник викладацької спеціальності має психологічно-педагогічну підготовку та часткову дидактичну підготовку у галузі викладання польської мови. Для здобуття всіх ефектів навчання, зазначених у стандарті підготовки професійної діяльності вчителя, необхідно продовжити навчання за викладацькою спеціальністю на II рівні вищої освіти.

Спеціальність «Редагування»          підготує випускника до роботи у різних видавництвах (наукових, комерційних), поліграфічних установах, редакціях (на технічних посадах).

Випускник напряму підготовки «Польська філологія» підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Випускник II рівня вищої освіти володіє всебічними навичками дослідження літературного тексту, мовлення, тексту культури, використання загальної та спеціальної бібліографії, редагування історико-літературних, критико-літературних, есе і наукових форм висловлювань. Він розуміє історико-мовні процеси, правильно говорить польською мовою, критично аналізує різні тексти літератури і культури.

Випускник II рівня вищої освіти викладацької спеціальності підготовлений до професійної діяльності на посаді вчителя польської мови у початковій школі, середніх та старших класах. Програма навчання оптимально поєднує літературно-культурні та мовні питання з методикою викладання, що робить випускників освіченими компетентними педагогами.

Випускник II рівня вищої освіти спеціальності «Редагування» знає структуру, специфіку, тенденції та перспективи публікації у видавництві. Акцент було зроблено на навчанні програмам для складання тексту та графічних програм та їх застосування у видавництві. Студент здобуває практичні уміння і навички обробляти спеціалізовані програми, а також вивчає способи роботи з документами в інтернет-просторі.

Випускник ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Мистецтво критики і креативне письмо» володіє навичками літературної, театральної та кінокритики, аналізу та інтерпретації культурних текстів, їх оцінювання та консультування, а також компетенцією створення рекламних текстів. Вони підготовлені до творчого написання власних текстів (утилітарних, пресових та інтернет-текстів, а також суто літературних і художніх текстів, що відповідають потребам різних читацьких груп). Випускник володіє знаннями мистецького ринку та медіа-маркетингу.

Випускник напряму підготовки «Польська філологія» підготовлений до продовження навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Польська філологія» за І рівнем вищої освіти дає можливість працевлаштування:

·                  у видавництвах (наукових, комерційних);

·                  у поліграфічні закладах;

·                  у редакція (на технічних посадах);

·                  у закладах культури.

Випускники II рівня вищої освіти викладацької спеціальності можуть працевлаштуватися:

·                  у початкових та старших класах;

·                  у навчальних закладах;

·                  у навчально-виховних центрах;

·                  у закладах культури.

Випускники II рівня вищої освіти спеціальності «Редагування» можуть працевлаштуватися:

·                  у видавництвах (наукових, комерційних);

·                  у поліграфічних закладах;

·                  у редакціях, ЗМІ (наприклад, корекція текстів, маркетингова діяльність у галузі видавництва).

Випускники II рівня вищої освіти спеціальності «Мистецтво критики і креативне письмо» можуть працевлаштуватися, наприклад у таких закладах:

- культурні установи (наприклад, театри, кінотеатри, будинки культури, культурні відділи державних установ, фонди);

- медіа, літературні та рекламні агентства, видавництва (редактор-ініціатор);

- модерація мистецьких заходів (фестивалів, авторських зустрічей, вернісажів тощо);

- створення власних текстів - фрілансери (письменники, критики, гострайтери, рецензенти, блогери).