Німецька (германська) філологія

 

Напрям підготовки – Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

а) Викладацька спеціальність:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька філологія» з підготовкою до викладацької діяльності. Вступник має кваліфікації, що дають право викладати німецьку мову, щонайменше у дошкільній на початковій освіті, володіє німецькою мовою на рівні C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання (на рівні випускника І рівня вищої освіти напряму підготовки «Німецька філологія») в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності щодо здобуття освітнього ступеня магістра.

У разі, якщо вступник хоче отримати право на викладання німецької мови, необхідно під час здобуття вищої освіти І рівня реалізувати частину стандарту підготовки викладацької професії, а саме: загальну психолого-педагогічну підготовку (блок В), підготовку з основ методики викладання і емісії голосу (блок С) та часткову підготовку з методики викладання німецької мови. У разі відсутності необхідної кількості навчальних годин або балів ЄКТС (ECTS), вступник буде зобов'язаний зреалізувати призначені програмні відмінності.

 

б) Перекладацька спеціальність:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька філологія» або «Прикладна лінгвістика» (з провідною німецькою мовою).

Випускник І рівня вищої освіти іншого філологічного напряму навчання, який має сертифікат, що підтверджує володіння німецькою мовою на рівні не нижче C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності магістра - у тому числі: лінгвістики, літературознавства, культурології та історії німецькомовних країн. Він володіє елементарними перекладацькими навичками в контексті міжмовних відносин адекватно обраній спеціальності: польська - німецька мови.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Викладацька спеціальність: підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти напряму підготовки «Німецька філологія» викладацька спеціальність.

Перекладацька спеціальність: підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти напряму підготовка «Німецька філологія» або «Прикладна лінгвістика».

Оцінки перераховуються у конкурсні бали наступним чином:

дуже добре

(в Україні – відмінно) - 50 балів

добре з плюсом

(в Україні – дуже добре) - 45 балів

Добре - 40 балів

достатньо з плюсом

(в Україні – задовільно) - 35 балів

Достатньо - 30 балів

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома про здобуття вищої освіти І рівня.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Німецька (германська) філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням