Німецька (германська) філологія

Німецька (германська) філологія

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Напрям підготовки «Німецька (германська) філологія» цікавий як для вступників зі знанням німецької мови, так і для тих, хто хоче вивчати німецьку мову «з нуля». Навчання передбачає розвиток практичних мовних компетенцій (модулі «Практичне вивчення німецької мови», «Практична граматика»), а також отримання студентом знань у галузі лінгвістики, літератури, культури та історії німецькомовних країн.

Навчальна програма включає такі навчальні предмети: «Міжкультурна комунікація», «Переклад економічних та юридичних текстів», «Ділове листування», «Дидактика викладання німецької мови в школах і фірмах». Студенти продовжують вивчення другої іноземної мови на рівні В2.

Навчання за напрямом «Німецька (германська) філологія» дозволяє студентам здобути професійні навички та професійні компетенції у рамках вибраної спеціалізації.

Опис спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) напрямом підготовки

 

Після 1 семестру навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Німецька (германська) філологія» студенти роблять вибір спеціальності:

- «Німецька мова в бізнесі»,

- перекладацька спеціальність,

- викладацька спеціальність.

У рамках спеціальності «Німецька мова в бізнесі» студенти отримують унікальні знання та професійні компетенції та навички, які готують їх до роботи у міжнародному середовищі (зокрема, у корпораціях, ЗМІ, сфері послуг, туризмі). Навчальна програма включає, серед іншого, переговори в бізнесі, діловий переклад (усний), міжособистісне спілкування в бізнесі, мову в рекламі.

Студенти перекладацької спеціальності здобувають спеціальні знання та навички у галузі письмового та усного перекладу, а також готуються до роботи перекладачами у бюро перекладів, компаніях, туристичних та культурних установах. Навчальна програма включає, зокрема, письмовий та усний переклад, спеціальні мови та ділову кореспонденцію.

Студенти педагогічної спеціальності готуються до роботи вчителями німецької мови у всіх типах шкіл, навчальних закладах та у сфері освітніх послуг. Навчальна програма включає, серед іншого, основи дидактики та модуль «Дидактика викладання німецької мови». Для отримання кваліфікації вчителя необхідно продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем навчання.

 

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем навчання

Випускники І рівня вищої освіти декларують свій вибір спеціальності під час вступу до університету.

 

Програма підготовки за напрямом «Німецька (германська) філологія» передбачає дві спеціалізації: викладацьку та перекладацьку.

 

Студенти педагогічної спеціальності (вибір можливий лише за умови пред'явлення документів, що засвідчують здобуття вищої освіти І рівня в рамках педагогічної спеціалізації) вивчають модуль «Практична підготовка до здійснення професійної педагогічної діяльності» у рамках таких навчальних предметів: «Нові ЗМІ в освіті», «Нові тенденції у викладанні німецької мови як іноземної», «Міжкультурна освіта», «Педагогічна майстерня», «Дидактичний проєкт» та «Дидактика фахових мов».

Перекладацька спеціальність включає навчальні предмети, спрямовані на розвиток професійних навичок і компетенцій, наприклад, усний переклад, переклад економічних і юридичних текстів та комп'ютерний переклад.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Німецька (германська) філологія» має знання німецької мови на рівні С 1, а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції; володіє ґрунтовними знаннями в області мовознавства, літератури, культури і історії німецькомовних країн.

Випускник спеціальності «Німецька мова в бізнесі» володіє унікальними комунікативними, міжкультурними та соціальними компетенціями.

Випускник перекладацької спеціальності володіє знаннями й уміннями щодо перекладу, підготовлений до роботи перекладачем в установах, що співпрацюють з німецькомовними країнами.

Випускник викладацької спеціальності має психологічно-педагогічну підготовку, часткову дидактичну підготовку до викладання німецької мови; він підготовлений до реалізації завдань із виховання та догляду; пройшов професійну педагогічну та методичну практику відповідно; ознайомився з організацією та функціонуванням школи та позашкільних організацій.

Для отримання кваліфікації вчителя необхідно продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем навчання у рамках викладацької спеціальності.

Випускник II (магістерського) рівня вищої освіти: набуває мовленнєвих навичок на рівні C2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції; володіє навичками в області обраного напряму підготовки, ґрунтовними знаннями в області німецької філології; може навчатися за програмами післядипломної освіти, курсах підвищення кваліфікації тощо; підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі) у галузі гуманітарних наук.

Випускник викладацької спеціальності підготовлений до роботи на посаді вчителя німецької мови у всіх типах шкіл, викладача у закладах вищої освіти і на курсах німецької мови; володіє дидактичними компетенціями в області передачі набутих знань і самостійного їх поглиблення і оновлення, а також інтеграції наявних знань з іншими галузями науки і мистецтва.

Випускник перекладацької спеціальності готовий працювати перекладачем; володіє професійними компетенціями у галузі усного та письмового перекладу.

Перспективи працевлаштування

Випускники зі спеціальності «Німецька мова в бізнесі» (І рівень вищої освіти) мають можливість працевлаштування:

·       у корпораціях, компаніях, ах що працюють на міжнародному ринку,

·       в установах Європейського Союзу,

·       у міжнародному секторі послуг (наприклад, логістика, туризм, торгівля),

·       у засобах масової інформації,

·       у культурних установах

Випускники перекладацької спеціальності (І та ІІ рівні вищої освіти) мають можливість працевлаштування:

·       у бюро перекладів,

·       у корпораціях, компаніях, фірмах, що працюють на міжнародному ринку,

·       в установах Європейського Союзу,

·       у сфері міжнародних послуг,

·       у секторі туристичних послуг.

Випускники педагогічної спеціальності (II рівень вищої освіти) мають можливість працевлаштування:

·       у початковій та середній школі,

·       у навчальних закладах,

·       у закладах культури,

·       у сфері освітніх послуг,

·       у видавництвах.