Німецька (германська) філологія

 

Назва напряму навчання

Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Освітянська пропозиція Кафедри германістики адресована як до вступників зі знанням німецької мови, так і до тих, хто хоче вивчати німецьку мову «з нуля». Навчання передбачає розвиток мовних компетенцій в рамках практичного вивчення німецької мови, а також модулі для отримання студентом знань у галузі лінгвістики, літератури, культури та історії німецькомовних країн. Після 1 семестру навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти студенти роблять вибір між викладацькою або перекладацькою спеціальністю. В рамках викладацької спеціальності вони готуються до роботи учителем німецької мови у всіх типах шкіл та інших навчальних закладів; студенти перекладацької спеціальності отримують знання і навички в області аналізу та перекладу тексту і готуються до роботи перекладачем у бюро перекладів, компаніях, туристичній галузі або установах культури.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти за спеціальністю «Німецька (германська) філологія»:

·         має знання німецької мови на рівні С 1, а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції;

·          володіє базовими знаннями в області мовознавства, літератури, культури і історії німецькомовних країн;

·         має психологічно-педагогічну підготовку (викладацька спеціальність), готовий до реалізації завдань із виховання та догляду, має часткову підготовку до навчання німецької мови; для отримання дозволу до здійснення професійної педагогічної діяльності необхідно продовжити навчання у магістратурі в рамках викладацької спеціальності;

·         володіє базовими знаннями й уміннями з перекладу (перекладацька спеціальність), підготовлений до роботи перекладачем в установах, що співпрацюють з німецькомовними країнами;

·         пройшов професійну практику відповідно до обраної спеціальності, тобто: педагогічну і методичну або перекладацьку в області німецької мови, отримав професійні уміння, познайомився з організацією і роботою шкіл і позашкільних закладів;

·         підготовлений до навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

Випускник II (магістерського) рівня вищої освіти:

·                    набуває мовленнєвих навичок на рівні C2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції;

·                    володіє навичками в області обраного напряму підготовки, усталеними знаннями в області німецької філології і знаннями другої іноземної мови на профільному (поглибленому) рівні;

·                    може навчатися за програмами післядипломної освіти, курсах підвищення кваліфікації тощо;

·                    підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі) у галузі гуманітарних наук.

Випускник викладацької спеціальності:

·         підготовлений до роботи на посаді вчителя німецької мови у всіх типах шкіл, викладача у закладах вищої освіти і на курсах німецької мови,

·         володіє дидактичними компетенціями в області передачі набутих знань і самостійного їх поглиблення і оновлення, а також інтеграції наявних спрямованих знань з іншими галузями науки і мистецтва.

Випускник перекладацької спеціальності:

·         готовий працювати перекладачем,

·         володіє професійними компетенціями у галузі усного та письмового перекладу,

·         володіє уміннями і навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у роботі перекладача.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Німецька (германська) філологія» дає можливість працевлаштування:

·         у закладах освіти (державних, громадських та мовних школах) і установах культури;

·         у сфері послуг, корпораціях, польсько-німецьких компаніях, що вимагають володіння німецькою мовою (обслуговування німецькомовних клієнтів; надання консалтингових, бухгалтерських послуг; торгові палати та представництва, тощо);

·         у ЗМІ;

·         у видавництвах;

·         у бюро перекладів;

·         у туристичній галузі (туристичні агентства, представництва авіакомпаній);

·         в органах місцевого самоврядування.