Економіка

 

Напрям підготовки – Економіка (навчання польською та англійською мовами, навчання англійською мовою відбувається на платній основі)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами навчання «Економіка», «Фінанси і бухгалтерський облік», «Менеджмент» та суміжних: «Соціально-економічна географія і просторова економіка», науки про безпеку, науки про політику та державне управління, науки про управління якістю, юридичні науки, соціологічні науки, а також у галузі математики і інформатики.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком:

для випускників напряму підготовки «Економіка» загальноосвітнього профілю – оцінка множиться на коефіцієнт 1,8;

для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» загальноосвітнього профілю – множиться на коефіцієнт 1,7;

для випускників напряму «Економіка» практичного профілю – коефіцієнт 1,6;

 для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» практичного профілю – множиться на коефіцієнт 1,5;

для випускників інших напрямів підготовки загальноосвітнього та практичного профілю - коефіцієнт 1,0.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Економіка» Ви можете ознайомитися за посиланням