Економіка

Назва напряму навчання

Економіка

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму  навчання (спеціальності, спеціалізації)

Навчання за напрямом підготовки «Економіка» дозволяє отримати економічні знання і уміння, необхідні для функціонування на конкурентному  ринку праці.

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснюється в рамках вибраних студентом спеціальностей:

·          «Економіка підприємства»;

·          «Економіка бізнес-послуг»;

·         «Економіка та управління у державному секторі»;

·         «Фінансова економіка і бухгалтерський облік».

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється в рамках вибраних студентом спеціальностей:

·          «Економіка підприємства»;

·          «Економіка бізнес-послуг»;

·         «Економіка та управління у державному секторі»;

·         «Фінансова економіка і бухгалтерський облік»;

·         «International Business- Cross-Cultural Aspect (навчання англійською мовою)».

Компетентнісна модель випускника

Випускник І (бакалаврського) рівня вищої освіти володіє знаннями у галузі основ економічних наук, знає основні інструменти економіста щодо емпіричного економічного аналізу.

Випускник II рівня вищої освіти підготовлений до роботи на керівних, консультативних або експертних посадах. Знання іноземної мови на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейської шкали мовної компетенції дозволяє отримати необхідну кваліфікацію в професійній роботі економіста, у тому числі у сфері міжнародної діяльності. Випускник підготовлений до навчання в аспірантурі (ІІІ рівень вищої освіти), здійснення наукової та викладацької діяльності.

Перспективи працевлаштування

Випускники І та ІІ рівнів вищої освіти за вищезазначеними спеціальностями підготовлені до роботи в установах і господарських організаціях, а також в органах державного управління на посадах оперативного та управлінського рівня. Вивчення іноземних мов на рівні B2 і B2+ відповідно до загальноєвропейської шкали мовної компетенції дозволяє вільно спілкуватися в умовах міжнародної співпраці з використанням професійної економічної лексики. Крім того, сумісність і порівнянність програми навчання з навчальними програмами більшості європейських закладів вищої освіти дає широкі можливості випускникам економіки. Це відкриває, серед іншого, можливість для продовження навчання в інших університетах, в тому числі за межами країни, і дає переваги у вигляді прийнятого на всій території Європейського Союзу диплома про вищу освіту.