Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Напрям підготовки – Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського). Знання та навички, набуті під час навчання за І рівнем вищої освіти, загальна психолого-педагогічна підготовка та знання основ методики викладання музики.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

1. Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти. 1

2. Практичне випробування. 2

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

1 Оцінка перераховується у конкурсні бали згідно нижченаведеної системи перерахування:

дуже добре (5,0)

5 балів

добре з плюсом (4,5),

 добре (4,0)

4 бали

задовільно с плюсом (3,5),

задовільно (3,0)

3 бали

2 Практичне випробування складається з наступних частин:

Перевірка слухових умінь і навичок: спів і визначення інтервалів і акордів, читання нот голосом в діапазоні одноголосних тональних мелодій до 3 знаків, виконання простих ритмічних сигналів – 0-10 балів.

Перевірка вокальних (голосових) умінь і навичок: спів однієї арії або пісні – 0-10 балів.

Перевірка мануальних  умінь і навичок: диригування одного обраного твору з хорової літератури – 0-10 балів.

 Гра на інструменті: виконання напам'ять двох музичних творів різного характеру – від бароко до сучасності – 0-10 балів.

Примітки:

Вступник зобов’язаний принаймні за тиждень до дати практичного екзамену надати до Приймальної комісії ноти творів, обраних для диригування і емісії голосу.

Від кожної складової частини практичного екзамену вступник повинен отримати не менше 1 бала. В іншому випадку екзамен вважається недійсним.

Оцінка окремих частин практичного екзамену множиться на 10 разів.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» Ви можете ознайомитися за посиланням