Художня освіта в галузі музичного мистецтва

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

Назва напряму навчання

Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» готує до роботи на посаді вчителя, диригента, аніматора музичного життя у різноманітних установах культури. З метою збагачення випускника знаннями і навичками, необхідними для педагогічної діяльності, до програми підготовки, окрім загальномузичних навчальних дисциплін, включено психологічні, педагогічні і методичні навчальні предмети а також педагогічна, методична та художня практики.

Опис спеціальності

Під час навчання за І рівнем вищої освіти студенти на 2 курсі мають можливість вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Естрадна музика»;

·         «Ритміка у дошкільній та шкільній освіті»;

·         «Церковний музикант».

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти (на початку навчання) студенти мають можливість вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Музика у ЗМІ»;

·         «Танцювальна освіта»;

·         «Керівництво музичними колективами».

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» І рівня вищої освіти володіє музичними та педагогічними знаннями, уміннями та навичками, збагаченими ресурсом загальних гуманітарних знань.

Випускник володіє навичками у галузі музичної освіти та анімації, а також базові теоретичні та практичні знання для проведення: музичних занять у дитячих садках та позашкільних закладах; вокальних, інструментальних та вокально-інструментальних ансамблів у загальноосвітніх навчальних закладах та аматорському музичному русі; літургійного співу у Римо-Католицькій Церкві; музичної діяльності у закладах музичної культури та анімації культури в суспільстві. З метою здобуття всіх ефектів навчання, необхідно, згідно зі стандартом підготовки до професійної діяльності вчителя, продовжити навчання за викладацькою спеціальністю на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти.

Випускник за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» ІІ рівня вищої освіти володіє музичними та педагогічними знаннями, уміннями та навичками, збагаченими ресурсом загальних гуманітарних знань. В залежності від спеціальності, вступник володіє музичними теоретичними знаннями та навичками:

·         проведення навчальних та загальноосвітніх заходів у галузі шкільної художньої освіти;

·         керування вокальними, інструментальними та вокально-інструментальними колективами;

·         керування танцювальними колективами;

·         проведення занять з музикою і рухом у різних закладах;

·         здійснення музичної діяльності у закладах культури та ЗМІ;

·         організація діяльності, пов'язаної з організацією фестивалів, конкурсів та музичних заходів;

·         в анімації музичної культури у суспільстві.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» за І рівнем вищої освіти дає можливість:

·                    брати активну участь у музичному житті учасником різних типів музичних груп;

·                    проводити музичні заняття в установах різного типу;

·                    працювати диригентом, художнім керівником інструментальних, вокальних та вокально-інструментальних колективів;

·                     аніматором музичного життя.

Навчання за напрямом «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» за ІІ рівнем вищої освіти дає можливість працевлаштування:

·                  у загальноосвітніх школах;

·                  у закладах культури;

·                  у ЗМІ;

·                  диригентом, художнім керівником інструментальних, вокальних та вокально-інструментальних колективів;

·                  керівником танцювальних колективів;

·                  проводити музично-рухові заняття в установах різного типу;

·                  музичним журналістом;

·                  аніматором і організатором музичних заходів, зокрема концертів, курсів, фестивалів, конкурсів.