Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Назва напряму навчання

Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» готує до роботи на посаді вчителя, диригента, аніматора музичного життя у різноманітних установах культури. З метою збагачення випускника знаннями і навичками, необхідними для педагогічної діяльності, до програми підготовки, крім загальномузичних навчальних дисциплін, включено психологічні, педагогічні і методичні навчальні предмети а також педагогічна і методична практика. 

Під час навчання за І рівнем вищої освіти студенти мають можливість вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Естрадна музика»;

·         «Ритміка в дошкільній та шкільній освіті»;

·         «Церковний музикант».

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти студенти мають можливість вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Музика у ЗМІ»;

·         «Танцювальна освіта»;

·         «Керівництво музичних колективом».

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» І рівня вищої освіти володіє музичними та педагогічними знаннями, уміннями та навичками, збагаченими ресурсом загальних гуманітарних знань.

Випускник за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» II рівня вищої освіти в залежності від спеціальності, володіє музичними теоретичними знаннями та навичками:

·         проведення навчальних та загальноосвітніх заходів у галузі шкільної художньої освіти;

·         керування вокальними, інструментальними та вокально-інструментальними колективами;

·         керування танцювальними колективами;

·         проведення занять з музикою і рухом у різних закладах;

·         здійснення музичної діяльності у закладах культури та ЗМІ;

·         організація діяльності, пов'язаної з організацією фестивалів, конкурсів та музичних заходів;

·         в анімації музичної культури у суспільстві.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» за І рівнем вищої освіти дає можливість:

·                    брати активну участь у музичному житті учасником різних типів музичних груп;

·                    проводити музичні заняття в установах різного типу;

·                    працювати диригентом, художнім керівником інструментальних, вокальних та вокально-інструментальних колективів;

·                     аніматором музичного життя.

Навчання за напрямом «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» за І рівнем вищої освіти дає можливість працевлаштування:

  • у загальноосвітніх школах;
  • у закладах культури;
  • у ЗМІ;
  • диригентом, художнім керівником інструментальних, вокальних та вокально-інструментальних колективів;
  • керівником танцювальних колективів;
  • проводити музично-рухові заняття в установах різного типу;
  • музичним журналістом;
  • аніматором і організатором музичних заходів, зокрема концертів, курсів, фестивалів, конкурсів.