Журналістика і соціальна комунікація

 

Напрям підготовки – Журналістика і соціальна комунікація

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області гуманітарних і суспільних наук 1, а також напрямів навчання за спеціальністю «Журналістика» (у широкому розумінні «Суспільна комунікація») 2

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти, оцінка за дипломну (бакалаврську) роботу.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

1 Інформаційна архітектура; Архітектура простору інформації; Журналістика; Журналістика і соціальна комунікація; Журналістика і культура ЗМІ; Журналістика і журналістикознавство; Журналістика та нові ЗМІ; Журналістика і управління ЗМІ; Журналістика, ЗМІ і проектування комунікацій; Наукова інформація і бібліотекознавство; Культурологія і знання про ЗМІ; Культура ЗМІ; Нові ЗМІ, Реклама, Сучасна культура, Педагогіка ЗМІ; Політологія; Зв'язки з громадськістю; Соціологія; Мистецтво письма; Управління інформацією.

2 спеціальності: «Брендинг і зв'язки з громадськістю»; «Копірайтинг і створення іміджу»; «Дігіталізація і публікація творів»; «Документалістика ЗМІ»; «Консультант з іміджу і зв'язків з громадськістю»; «Журналістика» (преса, радіо, телебачення); «Журналістика і нові ЗМІ»; «Інтернет-журналістика»; «Журналістика соціальних ЗМІ»; «Журналіст» (преса, радіо, телебачення, інтернет-портали); «Комунікація в ЗМІ»; «Культурно-інформаційна комунікація»; «Іміджева комунікація»; «Іміджева комунікація та реклама»; «Креативні зв’язки з громадськістю»; «Створення іміджу людини і організації»; «ЗМІ і брокер інформації»; «ЗМІ»; «Моделювання комунікації»; «Нові ЗМІ і журналістика», «Нові ЗМІ і зв’язки з громадськістю»; «Зв'язки з громадськістю і брендинг»; «Зв’язки з громадськістю»; «Зв'язки з громадськістю і реклама»; «Прес-секретар і фахівець із зв'язків з громадськістю»; «Громадські ЗМІ і зв'язки з громадськістю»; радіо-телевізійні та редакторські спеціальності.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Журналістика і соціальна комунікація» Ви можете ознайомитися за посиланням