Журналістика і соціальна комунікація

Назва напряму навчання

Журналістика і соціальна комунікація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Загальна характеристика:

Випускник підготовлений до виконання професійних обов’язків журналіста, працюючого у періодичних ЗМІ (перш за все у пресі, на радіо та телебаченні, онлайн-ЗМІ).

Навчання за цим напрямом здійснюється у рамках однієї з двох спеціальностей: «ЗМІ і інформаційний брокер» і «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю», яку студенти вибирають у 2 семестрі.

 

Спеціальність «ЗМІ і інформаційний брокер»

Студенти у процесі навчання знайомляться з питаннями комунікативної прагматики, медіа та культури, набувають необхідних знань у сфері друкованої, інтернет -, радіо- і теле- журналістики. У навчанні використовуються новітні наукові дослідження та співпраця з локальним середовищем. Студенти користуються сучасною освітньою пропозицією та добре обладнаною навчальною базою (зокрема, інформатизовані аудиторії, студії радіо-телебачення та багате книжкове зібрання бібліотеки та Наукового інформаційного центру).

Випускники підготовлені до працевлаштування у всіх типах ЗМІ і на посаді інформаційного брокера:

а) в друкованих і цифрових ЗМІ - особлива увага приділяється компетенції, пов'язаної з промовою і написанням (наприклад, репортажі, фейлетони, коментарі і т.ін.). Навчальна програма зосереджена на інтенсивному навчанні письмового слова (від отримання та оцінки актуальності і якості інформації шляхом формування навичок її передачі в багатьох журналістських жанрах, до здатності працювати з текстом і редагувати його). Випускники підготовлені до розробки мовних та жанрових журналістських текстів.

б) на радіо і телебаченні, у даному випадку особливий акцент приділяється компетенціям, пов'язаним з виступами перед камерою і мікрофоном, автопрезентації; також на формування навичок використання сучасного обладнання у студії телебачення і радіо (наприклад, основи монтажу радіо і телебачення, реалізації радіо і телебачення і т.ін.). Навчальна програма зорієнтована на реалізацію предметів креативного характеру. Випускники підготовлені до розробки мовних і жанрових інформаційних, публіцистичних або розважальних програм на радіо і телебаченні; вони також вивчають методи, що дозволяють їм бути радіо- або телеведучим. Крім того, випускники отримують компетенції, які дозволять їм інтерпретувати і критично розуміти роль радіо і телебачення у демократичному суспільстві; проблеми і питання соціального впливу на ЗМІ.

в) інформаційним брокером - ця професія появилася у наші дні у результаті поєднання бібліотечної спеціалізації і методів передачі інформації і, безумовно, належить до  професій майбутнього. Брокер виступає в ролі посередника між тими, хто шукає інформацію та інформаційними ресурсами (медіа, бібліотеки, інтернет-ресурси і т.ін.). Інформація, надана брокером, відноситься до предмету замовлення і відрізняється високою якістю, підкріпленим надійними і відповідними джерелами.

Спеціальність «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю»:

Випускник напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «Реклама, консьєрж, зв’язки з громадськістю» володіють теоретичними знаннями у галузі ЗМІ і культури комунікації; вивчають, зокрема, теорію комунікації, теорію культури, теорію систем і засобів масової інформації у Росії і у світі, теорію журналістських форм і жанрів, теорію зв’язків з громадськістю. Основна увага під час навчання приділяється вивченню мови нових ЗМІ, візуального спілкування та інших сучасних комунікативних явищ. Міждисциплінарний характер навчання (поєднання знань у галузі лінгвістики, соціальних комунікацій та засобів масової інформації, літературознавства та наук про культуру та релігію) забезпечує студентам широкі можливості працевлаштування.

 

Випускники напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «Реклама, консьєрж, зв’язки з громадськістю» у першу чергу підготовлені до:

а) роботи прес-секретарем у різних інститутах суспільного життя, а також до праці у ЗМІ;

б) роботи на посаді фахівця, який створює і підтримує позитивний імідж установи (фірми, школи, установи і т.);

в) роботи у рекламному агентстві;

г) роботи на посаді «консьєрж», тобто «помічника у всіх справах» - консультанта, здійснюючого підтримку своєму керівнику (участь у ділових зустрічах з метою контролю потоку інформації; вести календар директорів компанії; організовувати зустрічі; готовити презентації і матеріали до різноманітних зустрічей, тощо).

Компетентнісна модель випускника

Випускники напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» розуміють основні процеси політичного, соціального, економічного та культурного життя як у локально-регіональному, так і у національно-міжнародному масштабі. Вони розуміють важливість масової інформації в житті і функціонуванні сучасного суспільства. Випускники здобувають навички, що дозволяють виконувати функціональні обов’язки у галузі соціального спілкування: у суспільних відносинах, рекламі; в установах, що займаються медійною освітою. Випускники володіють знаннями іноземної мови на рівні B2 згідно з Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції і уміють використовувати спеціалізовану мову у професійній діяльності. Випускники підготовлені до навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

Випускники володіють теоретичними знаннями і практичними навичками правильного письмового та усного спілкування рідною мовою. Вони знають правила написання і редагування текстів інформаційного та переконливого характеру (наприклад, заяви для преси або рекламних повідомлень), інтерв'ю для ЗМІ, проведення прес-конференцій, підготовки промов, створення веб-сайту. Вони мають основні компетенції, необхідні для управління іміджем та інформацією, планування та реалізації стратегій зі зв'язків з громадськістю, створення текстових презентаційних і самопрезентаційних стратегій, управління комунікаціями в надзвичайних ситуаціях і знань про основи правової та етичної діяльності зв'язків з громадськістю.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Журналістика і соціальна комунікація» зі спеціальності «ЗМІ і інформаційний брокер» дає можливість працевлаштування:

·        у загальнотематичних і спеціалізованих редакціях (на  різних посадах на кожному етапі редакційної роботи: від журналіста, секретаря редакції до головного редактора);

·        у традиційних і орієнтованих на нову аудиторію ЗМІ;

·        в інтернет-порталах;

·        прес-секретарем;

·        у ЗМІ різних типів і рівнів (від місцевих до загальнонаціональних);

·        випускники також можуть вести самостійну діяльність на медіа-ринку активними журналістами або редакторами, відповідальними за розробку наданих їм авторських матеріалів;

·        на регіональних та загальнонаціональних телевізійних станціях, як державних, так і комерційних;

·        на регіональних та загальнонаціональних радіостанціях;

·        в Інтернет- і кабельному телебаченні;

·        в інтернет-радіо;

·        в інформаційних агентствах;

·        репортерами;

·        документалістами;

·        радіо- і телеведучими;

·        консультантами з питань ЗМІ;

·        консультантами зі створення медіа-іміджу;

·        організаторами радіо - і телевізійних локальних і сублокальних ЗМІ;

·        інформаційними брокерами.

Навчання за напрямом «Журналістика і соціальна комунікація» зі спеціальності «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю» дає можливість працевлаштування:

·        у різних установах суспільного життя;

·        у рекламних агентствах і PR;

·        в установах, орієнтованих на створення власного іміджу, з  частими і різноманітними контактами із зовнішніми клієнтами;

·        в органах місцевого самоврядування та неурядових організаціях;

·        у ЗМІ;

·        фахівцями з реклами та PR;

·        консьєржем;

·        копірайтером.