Журналістика і соціальна комунікація

 

Назва напряму навчання

Журналістика і соціальна комунікація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

 

Опис спеціальності

Випускник підготовлений до виконання професійних обов’язків журналіста, працюючого в періодичних ЗМІ (перш за все у пресі, на радіо та телебаченні, онлайн-ЗМІ). Навчання за цим напрямом здійснюється в рамках однієї з двох спеціальностей: «ЗМІ і інформаційний брокер» і «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю».

 

Спеціальність «ЗМІ і інформаційний брокер»

Студенти у процесі навчання знайомляться з питаннями у сфері мовного спілкування, риторики і еристикі, права; вчаться редагувати тексти; формують уміння висловлювати свої думки в різних стилях; знайомляться з жанрами журналістики, тобто набувають необхідні знання в галузі прес -, інтернет -, радіо- і теле- журналістики. У навчанні використовуються новітні наукові дослідження та співпраця з локальним середовищем. Студенти користуються сучасною освітньою пропозицією та добре обладнаною навчальною базою (зокрема, інформатичні аудиторії, студії радіо-телебачення та багате книжкове зібрання бібліотеки та Наукового інформаційного центру).

Випускники підготовлені до працевлаштування у всіх типах ЗМІ і на посаді інформаційного брокера:

а) в друкованих і цифрових ЗМІ - особлива увага приділяється компетенції, пов'язаної з промовою і написанням (наприклад, репортажі, фейлетони, коментарі і т.ін.). Навчальна програма зосереджена на інтенсивному навчанні письмового слова (від отримання та оцінки актуальності і якості інформації шляхом формування навичок її передачі в багатьох журналістських жанрах до здатності працювати з чужим текстом і редагувати його). Випускники підготовлені до розробки мовних та жанрових журналістських текстів.

б) на радіо і телебаченні, в даному випадку особливий акцент робиться на компетенції, пов'язані з виступами перед камерою і мікрофоном, автопрезентація;  навички з використання сучасного обладнання в студії телебачення і радіо (наприклад, основи монтажу радіо і телебачення, реалізації радіо і телебачення і т.ін.). Навчальна програма зорієнтована на наявність предметів креативного характеру. Випускники підготовлені до розробки мовних і жанрових інформаційних, публіцистичних або розважальних програм на радіо і телебаченні; вони також вивчають методи, що дозволяють їм бути радіо- або телеведучим. Крім того, випускники отримують компетенції, які дозволять їм інтерпретувати і критично розуміти роль радіо і телебачення у демократичному суспільстві; проблеми і питання соціального впливу на ЗМІ.

в) інформаційним брокером - ця професія появилася в наші дні у результаті поєднання бібліотечної спеціалізації і методів передачі інформації і, безумовно, належить до  професій майбутнього. Брокер виступає в ролі посередника між тими, хто шукає інформацію та інформаційними ресурсами (медіа, бібліотеки, інтернет-ресурси і т.ін.). Інформація, надана брокером, відноситься до предмету замовлення і відрізняється високою якістю, підкріпленим надійними і відповідними джерелами.

Спеціальність «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю»:

 

Випускник напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «Реклама, консьєрж, зв’язки з громадськістю» володіють теоретичними знаннями у галузі ЗМІ і культури комунікації; вивчають, зокрема, теорію комунікації, теорію культури, теорію систем і засобів масової інформації у Росії і у світі, теорію журналістських форм і жанрів, теорію зв’язків з громадськістю. Основна увага під час навчання приділяється вивченню мови нових ЗМІ, візуального спілкування та інших сучасних комунікативних явищ. Міждисциплінарний характер навчання (поєднання знань у галузі лінгвістики, соціальних комунікацій та засобів масової інформації, літературознавства та наук про культуру та релігію) забезпечує студентам широкі можливості працевлаштування.

 

Випускники напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «Реклама, консьєрж, зв’язки з громадськістю» у першу чергу підготовлені до:

а) роботи прес-секретарем у різних інститутах суспільного життя, а також праці у ЗМІ;

б) роботи на посаді фахівця, який створює і підтримує позитивний імідж установи (фірми, школи, установи і т.);

в) роботи у рекламному агентстві;

г) роботи на посаді «консьєрж», тобто «помічника у всіх справах» - консультанта, здійснюючого підтримку своєму керівнику (участь у ділових зустрічах з метою контролю потоку інформації; вести календар директорів компанії; організовувати зустрічі; готовити презентації і матеріали до різноманітних зустрічей, тощо).

 

Компетентнісна модель випускника

Випускники напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» розуміють основні процеси політичного, соціального, економічного та культурного життя як у локально-регіональному, так і у національно-міжнародному масштабі. Вони розуміють важливість масової інформації в житті і функціонуванні сучасного суспільства. Випускники здобувають навички, що дозволяють виконувати функціональні обов’язки у галузі соціального спілкування: у суспільних відносинах, рекламі; в установах, що займаються медійною освітою. Випускники володіють знаннями іноземної мови на рівні B2 згідно з Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції і уміють використовувати спеціалізовану мову у професійній діяльності. Випускники підготовлені до навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Випускники володіють теоретичними знаннями і практичними навичками правильного письмового та усного спілкування рідною мовою. Вони знають правила написання і редагування текстів інформаційного та переконливого характеру (наприклад, заяви для преси або рекламних повідомлень), інтерв'ю для ЗМІ, проведення прес-конференцій, підготовки промов, створення веб-сайту. Вони мають основні компетенції, необхідні для управління іміджем та інформацією, планування та реалізації стратегій зі зв'язків з громадськістю, створення текстових презентаційних і самопрезентаційних стратегій, управління комунікаціями в надзвичайних ситуаціях і знань про основи правової та етичної діяльності зв'язків з громадськістю.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Журналістика і соціальна комунікація» зі спеціальності «ЗМІ і інформаційний брокер» дає можливість працевлаштування:

 • у загальнотематичних і спеціалізованих редакціях (на  різних посадах на кожному етапі редакційної роботи: від журналіста, секретаря редакції до головного редактора);

 • у традиційних і орієнтованих на нову аудиторію ЗМІ;

 • в інтернет-порталах;

 • прес-секретарем;

 • у ЗМІ різних типів і рівнів (від місцевих до загальнонаціональних);

 • випускники також можуть вести самостійну діяльність на медіа-ринку активними журналістами або редакторами, відповідальними за розробку наданих їм авторських матеріалів;

 • на регіональних та загальнонаціональних телевізійних станціях, як державних, так і комерційних;

 • на регіональних та загальнонаціональних радіостанціях;

 • в Інтернет- і кабельному телебаченні;

 • в інтернет-радіо;

 • в інформаційних агентствах;

 • репортерами;

 • документалістами;

 • радіо- і телеведучими;

 • консультантами з питань ЗМІ;

 • консультантами зі створення медіа-іміджу;

 • організаторами радіо - і телевізійних локальних і сублокальних ЗМІ;

 • інформаційними брокерами.

Навчання за напрямом «Журналістика і соціальна комунікація» зі спеціальності «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю» дає можливість працевлаштування:

 • у різних установах суспільного життя;

 • у рекламних агентствах і PR;

 • в установах, орієнтованих на створення власного іміджу, з  частими і різноманітними контактами із зовнішніми клієнтами;

 • в органах місцевого самоврядування та неурядових організаціях;

 • у ЗМІ;

 • фахівцями з реклами та PR;

 • консьєржем;

 • копірайтером.