Дієтетика

 

Напрям підготовки – Дієтетика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), за напрямом підготовки «Дієтологія».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник – коефіцієнт 0,7.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) – коефіцієнт 0,3.

 

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Дієтетика» Ви можете ознайомитися за посиланням