Дієтетика

 

Назва напряму навчання

Дієтетика

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання

«Дієтетика» - це міждисциплінарний напрям підготовки у галузі медичних наук, наук про здоров’я та наук про фізичну культуру. Основне завдання навчання – освіта фахівців в області дієтології та харчування людини, формування знань технологій виробництва і приготування страв. Дієтолог досліджує походження продуктів, процес приготування їжі, а також адаптує її до потреб організму в залежності від його стану здоров'я і віку. Навчання за напрямом «Дієтетика» дозволяє підготувати фахівців в області розробки дієт (зокрема, при метаболічних, алергічних, онкологічних, аутоімунних захворюваннях), сформувати у випускників уміння визначення потреб харчування здорових людей, спортсменів, фізично активних осіб; формувати навички змінювати харчові звички, запобігати надмірній вазі і ожирінню, дієтозалежним захворюванням; формувати навички контролю та оцінки вартості продуктів харчування. Програма навчання за напрямом «Дієтетика» готує фахівців в області дієтології та харчування людини, що володіють знаннями, навичками і компетенціями, що дозволяють працювати у медичних лікувальних центрах з профілактики дієтозалежних захворювань і планування харчування.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму «Дієтетика»   за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти здобуває такі професійні навички:

·         планування раціонального харчування для різних груп населення;

·         планування і приготування страв, що входять в окремі дієти відповідно до діючої класифікації;

·         оцінки стану та режиму харчування, діагностики недоїдання;

·         профілактики поживно-залежних захворювань;

·         оцінки взаємного впливу фармакотерапії та харчування;

·         контролю якості харчових продуктів і умов їх зберігання, виробництва продуктів харчування відповідно до принципів Системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок (Hazard Analyzes Critical Control Points-HACCP);

·         оцінки впливу хвороби на стан харчування та вплив харчування на результати лікування захворювань;

·         організації індивідуального, групового та лікувального харчування з урахуванням віку та стану здоров'я пацієнтів;

·         проведення освітньої діяльності у галузі харчування.

Випускник напряму «Дієтетика» за  II (магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до проекту Закону та наказу Міністра охорони здоров'я від 29.01.2004 р. «Про визначення обсягу повноважень осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері охороні здоров'я», набуває професійних навичок та професійних повноважень для здійснення професійної діяльності лікаря-дієтолога:

·         планування, контроль та застосування заснованого на наукових принципах індивідуального та колективного харчування для всіх груп населення;

·         застосування клінічного харчування з використанням натуральних дієт і лікарських засобів спеціального харчового призначення, при лікуванні захворювань, пов’язаних з недоїданням, що виникають на тлі неправильного харчування та інших захворювань;

·         планування і приготування страв, що, відповідно до діючих правил харчування, відносяться до окремих видів дієт;

·         самостійно планувати страви на основі діючої класифікації дієт;

·         контролювати правильність перебігу технологічних процесів на всіх етапах виробництва продуктів харчування з урахуванням Системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок;

·         контролювати якість сировини і продуктів харчування та умови їх зберігання;

·         проводити інструктаж  працівників, зайнятих у виробництві продуктів харчування; організовувати робочі місця з дотриманням правил належної гігієнічної і виробничої практики;

·         брати участь у проведенні дієтичного лікування на замовлення та під наглядом лікаря;

·         виявляти, здійснювати профілактику та лікування недоїдання;

·         оцінювати стан харчування, режим харчування і потреби в поживних речовинах пацієнтів;

·         вести документацію щодо харчування пацієнтів;

·         надавати дієтичні поради;

·         здійснювати освітню діяльність у галузі харчування.

Здійснення професійної діяльності на посаді дієтолога особою, яка має вищу освіту, включає в себе, крім  вищевказаного, наступне:

·         проведення самостійного консультування з харчування для різних груп населення, як здорових, так і хворих людей;

·         робота викладачем у галузі харчування людини і дієтології, проведення курсів і стажування в рамках підвищення кваліфікації;

·         планування і проведення наукових досліджень в області харчування здорових і хворих людей;

·         планування та проведення програм захисту та зміцнення здоров'я

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Дієтетика» за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти дає можливість працевлаштування в:

·         державних і недержавних медичних установах;

·         підприємствах громадського харчування та підприємствах з доставки продуктів харчування в лікарні та інших установах колективного харчування (кейтеринг);

·         споживчих організаціях;

·         спортивних та інших установах (залежно від виду додаткової кваліфікації);

·         освітянських організаціях – після закінчення вчительської спеціальності (відповідно до стандартів підготовки до професійної педагогічної діяльності).

Навчання за напрямом «Дієтетика» за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти дає можливість працевлаштування в:

·         державних і недержавних медичних установах,

·         закладах громадського харчування та соціального забезпечення;

·         освітянських організаціях – після закінчення вчительської спеціальності (відповідно до стандартів підготовки до професійної педагогічної діяльності);

·         науково-дослідних інститутах і центрах, а також підрозділах, що займаються консультуванням і поширенням знань в області харчування людини;

·         спортивних установах.

Крім того, випускник підготовлений до здійснення власної підприємницької діяльності, продовження навчання в аспірантурі та післядипломній освіті.