Біотехнологія

 

Напрям підготовки – Біотехнологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)*, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних  з напряму підготовки «Біологія» або «Біотехнологія».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів навчання з провідною дисципліною - Біологія.

Для випускників інженерних спеціальностей, інших ніж «Біологічні науки» - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра - для випускників напрямів навчання з провідною дисципліною - Біологія.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Біотехнологія» Ви можете ознайомитися за посиланням