Адміністрація (Державне управління)

 

Напрям підготовки – Адміністрація (Державне управління)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Адміністрація (Державне управління)» або І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за суміжними напрямами підготовки: «Внутрішня безпека»,   «Національна безпека», «Економіка», «Європеїстика», «Історія», «Політологія», «Право», «Соціологія», «Міжнародні відносини», «Управління (Менеджмент)».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома

про здобуття І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за  курс навчання.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Адміністрація (Державне управління)» Ви можете ознайомитися за посиланням