Адміністрація (Державне управління)

Назва напряму навчання

Адміністрація (Державне управління)

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський), ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Мета навчання - формування у випускника навичок використання знань у галузі права, політичних наук і адміністрації (державного управління), умінь уміє правильно розуміти та інтерпретувати юридичні тексти.

Під час навчання за II рівнем вищої освіти у 2 семестрі на І курсі студент вибирає напрям навчання з нижчевказаних:

·        адміністрування у сфері внутрішньої безпеки,

·        публічне адміністрування,

·        адміністрування недержавних суб'єктів господарювання.

Компетентнісна модель випускника

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Випускник повинен володіти навичками використання знань у професійній роботі з дотриманням етичних принципів. Також метою навчання є набуття студентом умінь володіння іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, у тому числі спеціалізованою іноземною мовою у галузі адміністрації (державного управління), права і фінансів на рівні, що дозволить здійснення професійної діяльності.

Випускник підготовлений до вирішення професійних завдань, володіє професійними комунікативними навичками, уміє користуватися різноманітними засобами інформації і офісною технікою, може брати активну участь у груповій роботі, організувати і керувати невеликими робочими групами.

Він може правильно аналізувати отриману інформацію, інтерпретувати її, робити практичні висновки та формулювати і  обґрунтовувати погляди. Майбутній фахівець може самостійно організувати і здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність.

Він уміє на елементарному рівні брати участь у підготовці соціальних проектів (проектувати правові рішення, формулювати принципи діяльності і управління різних адміністративних установ і організацій) з урахуванням правових, адміністративних, політичних аспектів. Він може самостійно або у складі групи підготувати соціальні проекти і впровадити їх у життя.

 

Слід зазначити, що  випускник підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським) – він може самостійно вдосконалювати і поглиблювати набуті знання і уміння.

 

 

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Випускник набуває здатності логічно мислити, аналізувати та синтезувати, щоб переконливо аргументувати та інтерпретувати адміністративні, правові, соціальні, політичні та економічні явища в різних ситуаціях прийняття рішень.

Також метою навчання є набуття студентом умінь володіння іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, у тому числі спеціалізованою іноземною мовою у галузі адміністрації (державного управління) і права на рівні, необхідним для здійснення професійної діяльності.

Випускник підготовлений до самовдосконалення і може поглиблювати набуті знання і уміння в умовах Євроінтеграції.

Випускник підготовлений до продовження навчання в аспірантурі.

Перспективи працевлаштування

У контексті  працевлаштування випускник підготовлений до праці  держслужбовцями низької і середньої ланок управління  з виконанням допоміжних функціональних обов’язків щодо застосування права у різних органах державного управління та місцевого самоврядування, непублічних організаціях тощо.

 

Випускник підготовлений до використання отриманих теоретичних і практичних знань у праці  держслужбовцями нижчої ланки у різних суб’єктах, органах і установах державного управління, приватних компаніях, також підготовлений до індивідуальної підприємницької діяльності.