Сестринська справа

 

Напрям підготовки – Сестринська справа

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття І рівня (бакалаврського) вищої освіти напряму підготовки «Сестринська справа».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник – коефіцієнт 0,7.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти– коефіцієнт 0,3.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Сестринська справа» Ви можете ознайомитися за посиланням