Сестринська справа

 

Назва напряму навчання

Сестринська справа

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» можуть здійснювати особи, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Навчання за І рівнем (бакалаврським) вищої освіти - це підготовка майбутнього фахівця у галузі медичних наук і наук про здоров’я, програма яких охоплює питання з області сестринської справи та інших медичних наук, а також правових та етичних норм. Навчальний план включає предмети, тісно пов'язані з доглядом та піклуванням за людьми різного віку, як здоровими, так і хворими. Підготовка бакалавра у галузі сестринської справи триває 6 семестрів і має практичний профіль.  Їх важливою частиною є практичні заняття і професійні практики, в рамках яких студент дізнається про специфіку професійної роботи медсестри у певних відділеннях, а також має можливість набувати і зміцнювати практичні навички. Навчання за спеціальністю «Сестринська справа» готує до надання професійної сестринської допомоги на основі сучасних методів навчання, сучасного обладнання та лабораторних умов у співпраці з практиками, що створюють міждисциплінарний контент по догляду за хворим. Формування практичних навичок здійснюється, зокрема, в умовах Центру медичної симуляції, яка дозволяє застосувати теоретичні знання на практиці, в контрольованих умовах, у конкретних і вибраних клінічних ситуаціях, удосконалюючи навички логічного і критичного мислення, аналізу і синтезу з метою підвищення якості медичної допомоги.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» отримує ступінь бакалавра сестринської справи, яка підтверджує, що він є фахівцем з високою професійною компетенцією відповідно до європейських стандартів. Він здобув знання, уміння та ставлення, зазначені ефектами навчання, що дозволяють надавати медичну допомогу на високому рівні пацієнтам різного віку, як здоровим, так і хворим, інвалідам або вмираючим. Випускник також підготовлений до діяльності щодо збереження здоров'я та профілактики захворювань, а також до ініціювання та підтримки діяльності місцевої громади у галузі охорони здоров'я. Він володіє необхідними знаннями і навичками в області спілкування і взаємодії у команді, зокрема, учасником команди охорони здоров'я з дотриманням принципів професійної етики. Випускник володіє знаннями англійської мови на рівні B1, має сформовані погляди щодо безперервної професійної освіти і розвитку в рамках післядипломної освіти, підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Сестринська справа» дає можливість підготувати випускника до індивідуальної праці з пацієнтом, його сім’єю в умовах проживання; до роботи у закладах охорони здоров’я та соціального захисту різної форми власності, зокрема: у лікарнях, лікувально-опікунських і медично-опікунських закладах, у закладах первинної і спеціальної медичної допомоги, у центрах паліативної та хоспісної допомоги, медицині праці,  будинках соціального піклування, у будинках престарілих та установах, що надають догляд за людьми похилого віку, у закладах системи невідкладної медичної допомоги та санаторіях.

Випускник може працювати в організаційних підрозділах Збройних сил Республіки Польща та тюремної служби, що здійснюють діяльність у галузі охорони здоров'я.

Випускник може здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у галузі медично-сестринських послуг, консультування щодо профілактики та медичної освіти, включаючи надання послуг  у будинку хворого.

 

 

Назва напряму навчання

Сестринська справа

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис спеціальності

Навчання за II рівнем вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» - це підготовка в галузі медичних наук, що триває 4 семестри і має практичний профіль. Вступити на навчання можуть випускники І рівня (бакалаврського) вищої освіти напряму «Сестринська справа». Програма навчання охоплює питання в області передової практики сестринської справи, гуманітарних і соціальних наук, а також наукових досліджень і розвитку сестринської справи. Під час навчання реалізується підготовка студентів до реалізації діяльності щодо сестринського догляду на основі професійної етики, готуються до планування, впровадження, оцінки профілактичної та лікувальної поведінки в галузі охорони здоров'я.  Важливою частиною процесу навчання є заняття, спрямовані на формування практичних умінь та навичок, зокрема професійна практика, в рамках якої студент знайомиться із специфікою професійної діяльності медсестри у закладах, що здійснюють лікувальну діяльність, а також у кабінетах первинної медичної допомоги; знайомлться з організацією та управлінням  догляду за хворими. Магістратура готує до надання професійної спеціалізованої сестринської допомоги на основі сучасних методів навчання та сучасного лабораторного обладнання у співпраці з практиками, що створюють міждисциплінарну команду по догляду за хворим. Формування практичних навичок здійснюється, зокрема, в умовах Центру медичної симуляції, що дозволяє застосувати теоретичні знання на практиці, в контрольованих умовах, через конкретні і вибрані клінічні ситуації, удосконалюючи навички логічного і критичного мислення, також аналізу і синтезу для підвищення якості медичної допомоги. Під час навчання у магістратурі студенти розвивають знання і навички методології досліджень, що дозволяє проводити наукові дослідження і використовувати їх результати в практиці сестринської справи з метою підвищення якості наданої допомоги.

Компетентнісна модель випускника

Випускник II рівня вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» отримує ступінь магістра сестринської справи, що підтверджує, що він - фахівець з високою професійною компетенцією, встановленою європейськими стандартами. Студент отримує знання, уміння та навички, що дають можливість надання на високому рівні спеціалізованої медичної допомоги, орієнтованої на людей різного віку, як здорових, так і хворих, інвалідів чи вмираючих. Випускник також підготовлений до пропагування збереження здоров'я та профілактики захворювань, до ініціювання та підтримки діяльності місцевої громади у галузі охорони здоров'я. Він володіє необхідними знаннями і навичками в області управління, спілкування і взаємодії в колективі, а також в області проведення дослідницького процесу з дотриманням етичних принципів, зокрема на користь розвитку сестринської практики Випускник володіє знаннями англійської мови на рівні B2, має сформовані погляди щодо безперервної професійної освіти і розвитку в рамках післядипломної освіти, підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Сестринська справа» дає можливість підготувати випускника до індивідуальної праці з пацієнтом, його сім’єю в умовах проживання; до роботи у закладах охорони здоров’я та соціального захисту різної форми власності, зокрема: у лікарнях, лікувально-опікунських і медично-опікунських закладах, у закладах первинної і спеціальної медичної допомоги, у центрах паліативної та хоспісної допомоги, медицині праці,  будинках соціального піклування, у будинках престарілих та установах, що надають догляд за людьми похилого віку, у закладах системи невідкладної медичної допомоги та санаторіях.

Випускник може працювати в організаційних підрозділах Збройних сил Республіки Польща та тюремної служби, що здійснюють діяльність у галузі охорони здоров'я.

Випускник може здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у галузі медично-сестринських послуг, консультування щодо профілактики та медичної освіти, включаючи надання послуг  у будинку хворого.