Сестринська справа

Назва напряму навчання

Сестринська справа

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна) форма

 

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» можуть здійснювати особи, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Навчання за І рівнем (бакалаврським) вищої освіти - це підготовка майбутнього фахівця у галузі медичних наук і наук про здоров’я, програма яких охоплює питання з області сестринської справи та інших медичних наук, а також правових та етичних норм. Навчальний план включає предмети, тісно пов'язані з доглядом та піклуванням за людьми різного віку, як здоровими, так і хворими. Підготовка бакалавра у галузі сестринської справи триває 6 семестрів і має практичний профіль.  Їх важливою частиною є практичні заняття і професійні практики, в рамках яких студент дізнається про специфіку професійної роботи медсестри у певних відділеннях, а також має можливість набувати і зміцнювати практичні навички. Навчання за напрямом підготовки «Сестринська справа» готує до надання професійної сестринської допомоги на основі сучасних методів навчання, сучасного обладнання та лабораторних умов у співпраці з практиками, що створюють міждисциплінарний контент по догляду за хворим. Формування практичних навичок здійснюється, зокрема, в умовах Центру медичної симуляції, яка дозволяє застосувати теоретичні знання на практиці, в контрольованих умовах, у конкретних і вибраних клінічних ситуаціях, удосконалюючи навички логічного і критичного мислення, аналізу і синтезу з метою підвищення якості медичної допомоги.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» отримує ступінь бакалавра сестринської справи, яка підтверджує, що він є фахівцем з високою професійною компетенцією відповідно до європейських стандартів. Він здобув знання, уміння та ставлення, зазначені ефектами навчання, що дозволяють надавати медичну допомогу на високому рівні пацієнтам різного віку, як здоровим, так і хворим, інвалідам або вмираючим. Випускник також підготовлений до діяльності щодо збереження здоров'я та профілактики захворювань, а також до ініціювання та підтримки діяльності місцевої громади у галузі охорони здоров'я. Він володіє необхідними знаннями і навичками в області спілкування і взаємодії у команді, зокрема, учасником команди охорони здоров'я з дотриманням принципів професійної етики. Випускник володіє знаннями англійської мови на рівні B1, має сформовані погляди щодо безперервної професійної освіти і розвитку в рамках післядипломної освіти, підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Сестринська справа» дає можливість підготувати випускника до індивідуальної праці з пацієнтом, його сім’єю в умовах проживання; до роботи у закладах охорони здоров’я та соціального захисту різної форми власності, зокрема: у лікарнях, лікувально-опікунських і медично-опікунських закладах, у закладах первинної і спеціальної медичної допомоги, у центрах паліативної та хоспісної допомоги, медицині праці,  будинках соціального піклування, у будинках престарілих та установах, що надають догляд за людьми похилого віку, у закладах системи невідкладної медичної допомоги та санаторіях, у промисловій медицині тощо.

Випускник може працювати в організаційних підрозділах Збройних сил Республіки Польща та тюремної служби, що здійснюють діяльність у галузі охорони здоров'я.

Випускник може здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у галузі медично-сестринських послуг, консультування щодо профілактики та медичної освіти, включаючи надання послуг у будинку хворого.

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Назва напряму навчання

Сестринська справа

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за II рівнем вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» - це підготовка в галузі медичних наук, що триває 4 семестри і має практичний профіль. Вступити на навчання можуть випускники І рівня (бакалаврського) вищої освіти напряму «Сестринська справа». Програма навчання охоплює питання в області передової практики сестринської справи, гуманітарних і соціальних наук, а також наукових досліджень і розвитку сестринської справи. Під час навчання реалізується підготовка студентів до здійснення діяльності щодо сестринського догляду на основі професійної етики, готуються до планування, впровадження, оцінки профілактичної та лікувальної поведінки в галузі охорони здоров'я.  Важливою частиною процесу навчання є заняття, спрямовані на формування практичних умінь та навичок, зокрема професійна практика, у рамках якої студент знайомиться зі специфікою професійної діяльності медсестри у закладах, що здійснюють лікувальну діяльність, а також у кабінетах первинної медичної допомоги; знайомляться з організацією та управлінням догляду за хворими. Магістратура готує до надання професійної спеціалізованої сестринської допомоги на основі сучасних методів навчання та сучасного лабораторного обладнання у співпраці з практиками, що створюють міждисциплінарну команду по догляду за хворим. Формування практичних навичок здійснюється, зокрема, в умовах Центру медичної симуляції, що дозволяє застосувати теоретичні знання на практиці, в контрольованих умовах, через конкретні і вибрані клінічні ситуації, удосконалюючи навички логічного і критичного мислення, також аналізу і синтезу для підвищення якості медичної допомоги. Під час навчання у магістратурі студенти розвивають знання і навички методології досліджень, що дозволяє проводити наукові дослідження і використовувати їх результати в практиці сестринської справи з метою підвищення якості наданої допомоги.

Компетентнісна модель випускника

Випускник II рівня вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» отримує ступінь магістра сестринської справи, що підтверджує, що він - фахівець із високорозвиненими професійними компетенціями, встановленими європейськими стандартами. Він здобуває знання, уміння та навички, що дають можливість надання на високому рівні спеціалізованої медичної допомоги, орієнтованої на людей різного віку, як здорових, так і хворих, інвалідів чи вмираючих. Випускник також підготовлений до пропагування збереження здоров'я та профілактики захворювань, до ініціювання та підтримки діяльності місцевої громади у галузі охорони здоров'я. Він володіє необхідними знаннями і навичками в області управління, спілкування і взаємодії в колективі, а також в області проведення дослідницького процесу з дотриманням етичних принципів, зокрема на користь розвитку сестринської практики Випускник володіє знаннями англійської мови на рівні B2, має сформовані погляди щодо безперервної професійної освіти і розвитку у рамках післядипломної освіти, підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Сестринська справа» дає можливість підготувати випускника до праці з пацієнтом, його сім’єю в умовах проживання; до роботи у закладах охорони здоров’я та соціального захисту різної форми власності, зокрема: у лікарнях, лікувально-опікунських і медично-опікунських закладах, у закладах первинної і спеціальної медичної допомоги, у центрах паліативної та хоспісної допомоги, медицині праці,  будинках соціального піклування, у будинках престарілих та установах, що надають догляд за людьми похилого віку, у закладах системи невідкладної медичної допомоги, у санаторіях, у промисловій медицині.

Випускник може працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, у науково-дослідних центрах, в освіті (у навчально-виховних закладах, у закладах вищої освіти, в університетах).

Випускник може працювати в організаційних підрозділах Збройних сил Республіки Польща та тюремної служби, що здійснюють діяльність у галузі охорони здоров'я.

Випускник може здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у галузі медично-сестринських послуг, консультування щодо профілактики та медичної освіти, включаючи надання послуг у будинку хворого.