Технологія харчових продуктів та харчування людини

 

Напрям підготовки – Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика з астрономією або фізика, математика, біологія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова або результати екзамену/ екзаменів, що підтверджують кваліфікацію:

«Технік харчування та гастрономічних услуг», «Технік переробки молока», «Технік харчової технології».

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Технологія харчових продуктів та харчування людини» Ви можете ознайомитися за посиланням