Міжнародні відносини

 

Напрям підготовкиМіжнародні відносини 

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський) 

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) 

Профіль навчання – загальноосвітній 

 

1 

Обов’язковий конкурсний предмет  

 

Польська (або рідна) мова  

2 

Додатковий конкурсний предмет  

 

Один із наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, математика  

 

3 

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. 

Сучасна іноземна мова 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міжнародні відносини» Ви можете ознайомитися за посиланням