Невідкладна медична допомога

 

Напрям підготовки – Невідкладна медична допомога

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  біологія або математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Невідкладна медична допомога» Ви можете ознайомитися за посиланням