Невідкладна медична допомога

Назва напряму навчання

Невідкладна медична допомога

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Практичний профіль,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Невідкладна медична допомога» реалізується за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти, має практичний профіль, триває 6 семестрів стаціонарної або нестаціонарної форми навчання. Для завершення навчання і отримання ступня бакалавра необхідно мати 180 кредитів ECTS. Цей напрям підготовки відноситься до галузі наук про здоров’я та здійснюється згідно з розпорядженням Міністра науки та вищої освіти від 26 липня 2019 року «Про стандарти підготовки до практики лікаря, стоматолога, фармацевта, медсестри, акушерки, лабораторного діагноста, фізіотерапевта і медичного рятівника».

Компетентнісна модель випускника

Мета навчання за напрямом підготовки «Невідкладна медична допомога» на І рівні вищої освіти - підготувати висококваліфікованого медичного рятівника, готового до  самостійного виконання екстрених дій.

Професія «Медичний рятівник» характеризується здійсненням невідкладних медичних дій, відмінних від медичних рятувальних робіт, знанням систем невідкладної медичної допомоги у Республіці Польща та інших країнах, а також правовими нормами і етичними принципами. Випускники цього напряму підготовки отримують ступінь бакалавра, що надає їм можливість складати Державний іспит з невідкладної медичної допомоги. Відповідно до Закону «Про державну систему невідкладної медичної допомоги для здійснення невідкладної медичної допомоги» медичні рятівники мають право, як лікар та медсестра швидкої допомоги, здійснювати необхідні медичні дії. На даний час єдиним шляхом навчання медичних рятівників є вища освіта.

Очікується, що медичний рятівник під час навчання отримає практичні навички, необхідні для порятунку життя і здоров’я пацієнта на місці події, при транспортуванні до лікарні та у відділеннях невідкладної допомоги у лікарні. Випускник напряму підготовки «Невідкладна медична допомога» може самостійно виконувати медичні екстрені дії. Він володіє ґрунтовними знаннями і навичками у галузі медичних наук і наук про здоров’я, зокрема, невідкладної медичної допомоги, що виконується у надзвичайних ситуаціях у дорослих і дітей, а також відповідними знаннями у галузі суспільних наук.

Випускник уміє розпізнавати стан раптової загрози пацієнта, вести медичні рятувальні дії і надавати іншу медичну допомогу, ніж медичні рятувальні дії; вживати заходів в області зміцнення здоров'я і профілактики захворювань; взаємодіяти з працівниками підрозділів системи екстреної медичної допомоги та інших суб'єктів під час різних подій. До завдань медичного рятівника слід також віднести: ініціювання, підтримку та впорядкування діяльності місцевої спільноти щодо поширення правил надання першої допомоги, кваліфікованої першої допомоги та медичних дій рятувальних служб, а також планування власної освітньої діяльності та постійного підвищення кваліфікації.

Професія «Медичний рятівник» – важка професія, але дає багато професійного і особистого задоволення від надання допомоги хворим, постраждалим, які потребують швидкої і професійної медичної допомоги. Вимагає готовності до активного слухання; встановлення міжособистісних контактів; емпатичного спілкування з пацієнтом; розуміння факторів, що впливають на свої реакції і пацієнта; здійснення самостійної професійної діяльності відповідно до принципів загальної та професійної етики. цілісного та індивідуального підходу до пацієнта, що передбачає дотримання його прав.

Після закінчення навчання випускник має можливість продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем навчання у галузі медичних наук або інших суміжних. Він також може підвищувати свою кваліфікацію у післядипломній освіті. Закон про виконання професії медичного рятівника, прийнятий у 2022 році, передбачає можливість продовження навчання на ІІ рівні вищої освіти (у магістратурі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Невідкладна медична допомога» дає можливість працевлаштування:

·       у лікувальних  закладах (наприклад: лікарняні відділення і бригади швидкої медичної допомоги, медична авіація);

·       у галузі гірничо-лижного порятунку;

·       у галузі водного порятунку;

·       у галузі гірського порятунку;

·       у морській службі пошуку і порятунку;

·       у підрозділах (не суб’єктах лікарського напряму), підпорядкованих Міністру оборони;

·       у підрозділах пожежної охорони, включених до Національної системи пожежогасіння під час аварійно-рятувальної діяльності, тренінгів та навчання;

·       у поліції;

·       у службі державної охорони;

·       у прикордонній службі;

·       в аеропортах для забезпечення вимог безпеки;

·       у рамках виконання санітарних перевезень;

·       у витверезниках;

·       у рамках повітряної пошуково-рятувальної служби;

·       в окремих підрозділах поліції, у Центральному контртерористичному підрозділі поліції «BOA», в автономних контртерористичних підрозділах поліції;

·       на посаді медичного координатора з питань безпеки масових заходів;

·       на посаді медичного диспетчера;

·       медичним диспетчером у пенітенціарній службі;

·       в університетах, в яких відбувається навчання за спеціальністю «Медичний рятівник», здійснюються науково дослідження у галузі невідкладної медицини;

·       в установах та організаціях, в яких проводяться заняття з надання першої медичної допомоги та здійснення рятувальних заходів.