Право

 

Напрям підготовки – Право

Рівень підготовки – безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних предметів за вибором вступника: історія, суспільствознавство, польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Право» Ви можете ознайомитися за посиланням