Право

 

Назва напряму навчання

Право

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Під час навчання студент реалізує в базовий (обов'язковий), загальний (обов'язковий) зміст, а потім відповідно до графіка навчання факультативні предмети - за вибором. Навчання триває 5 років навчання (10 семестрів).

Навчальна програма розроблена з урахуванням потреб ринку праці та передбачає формування суспільних знань, навичок і компетенцій, необхідних для застосування у професійній діяльності.

Йдучи назустріч очікуванням студентів, програма навчання пропонує широкий вибір факультативних предметів в рамках спеціалізації:

·         у галузі авіаперевезень;

·         юридичної практики;

·         юридичної кореспонденції.

Компетентнісна модель випускника

Мета навчання за напрямом підготовки «Право» – отримання випускником умінь користуватися загальними знаннями з галузі догматичних дисциплін права, теорією і філософією права,  політико-правовими доктринами. Він має знання з галузі інших соціальних наук, базові  економічні знання і має навички використання їх у професійній діяльності з дотриманням етичних принципів. Підготовка спрямована на навчання студента розумінню та інтерпретації юридичних текстів. Метою навчання є також набуття студентом навичок володіння іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, включаючи спеціалізовану іноземну мову, необхідну у професійній діяльності. З точки зору можливостей працевлаштування, випускник готовий приймати всі види заяв та виконувати професійну діяльність у всіх державних і недержавних установах або організаціях, що вимагають наявності юридичних знань. Випускник володіє навичками міжособистісного спілкування і спілкування в процесі прийняття юридичних рішень, а також виступає в ролі посередника в ситуаціях, коли чинне законодавство допускає посередництво як спосіб вирішення юридичних спорів. Випускник підготовлений до вступу до аспірантури. Він має можливості для подальшої спеціалізації в будь-якій галузі польського права.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Право» дає можливість працевлаштування

в установах або організаціях, де необхідні юридичні знання.