Прикладна полоністика

 

Напрям підготовки – Прикладна полоністика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство,  географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Англійська мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Прикладна полоністика» Ви можете ознайомитися за посиланням