Прикладна полоністика

 

Назва напряму навчання

Прикладна полоністика

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

За напрямом «Прикладна полоністика» здійснюється підготовка за спеціальністю «Соціальна комунікація, реклама й анімація культури».

Процес навчання пропонує загальну гуманітарну освіту та отримання базових знань у галузі наук про мову, літературу та культуру (у контексті світової літератури та культури). Студент буде удосконалювати мистецтво правильної усної та письмової мови, прагмалінгвістичні навички і зв'язок (корекція форми повідомлення в контексті цілей, ситуації, аудиторії і т.ін.).

Студент навчиться аналізувати літературні, мовні та культурні явища і процеси минулого і сучасності, самостійно збирати і обробляти інформацію, використовуючи при цьому як традиційні джерела, так і  електронні ЗМІ, крім того, отримає організаційні навички (буде готувати різні культурні проекти).

Розширений блок занять (до 360 годин протягом трьох років) і вибрані заняття англійською мовою дадуть випускнику знання англійської мови на рівні B2 + або C1 (в залежності від вибору групи) згідно з загальноєвропейською шкалою опису мовної освіти.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Прикладна полоністика» набуває спеціалізованих знань у галузі польської мови, літератури та культури, сучасного культурного життя і наук про спілкування, крім того, він володіє базовими знаннями у галузі економіки, права та соціології. Він також отримує ряд практичних кваліфікацій: лінгвістичних, риторичних і комунікативних - корисних на сучасному ринку праці, таких як: вміння писати різноманітні тексти (публічні виступи, повсякденні, літературознавчі, критикознавчі, есе, тощо), використовувати різноманітні джерела інформації (наукові видання, джерела з мережі Інтернет, інформаційні сервіси); він має компетенції в області інтерпретації та оцінки мовних висловлювань, літературних та інших текстів в області культури, а також можливість користування спеціалізованою мовою у галузі лінгвістики і літературознавства, усвідомлення необхідності користування з досягнень різних галузей гуманітарних наук.

Випускник підготовлений до індивідуального розвитку власних професійних компетенцій та активного функціонування у сучасному світі. Крім того, він набуває навичок організації культурного життя, розважальних заходів різного роду (наукових, музичних, поп-культури, політичних та ін.), публічних виступів. Він володіє знаннями англійської мови на рівні не менше B2+.

Випускник підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Прикладна полоністика» дає можливість працевлаштування:

·         аніматором культури;

·         помічником керівника;

·         прес-секретарем, представником громадської інформації;

·         фахівцем із управління інформацією та створення іміджу, блогером тощо.