Логопедія з навчанням польської мови як іноземної

 

Напрям підготовкиЛогопедія з навчанням польської мови як іноземної 

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський) 

Форма навчання – стаціонарна (денна) 

Профіль навчання – загальноосвітній 

 

1 

Обов’язковий конкурсний предмет  

 

Польська (або рідна) мова  

2 

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. 

Сучасна іноземна мова 

 

3 

Вступний екзамен** 

Вступний екзамен у формі співбесіди, що проводитиметься приймальною комісією. Під час співбесіди оцінюватимуться схильності кандидата до професійної діяльності на посаді логопеда: 

1. моторика артикуляційних органів-оцінка моторики губ, язика, м'якого піднебіння і нижньої щелепи на основі випробувань, зазначених членами комісії (наприклад, випробування за тестом Х.Родак); 

2. чіткість і правильність артикуляції -оцінюється на підставі розмови, повторення логатомів і скоромовок; 

3. голосові характеристики, темп і швидкість мови - оцінюються на основі вільної розмови і читання; 

4. фізичний слух (орієнтовне дослідження) і фонематичний (тест паронімів). 

Кожен з елементів екзамену оцінюється в категоріях: негативна оцінка-позитивна оцінка. Негативна оцінка за одним з вищезазначених елементів виключає кандидата від подальшого процесу прийому на навчання. 

** Від кандидатів очікується бездоганна вимова і дикція, а також добре розвинений фізичний і фонематичний слух. 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логопедія з навчанням польської мови як іноземної» Ви можете ознайомитися за посиланням