Лікарський напрям (навчання польською мовою)

 

Напрям підготовки – Лікарський напрям (навчання польською мовою)

Рівень підготовки – 6-річне безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На вступ на навчання за лікарським напрямом підготовки можуть претендувати вступники, які отримали не менше ніж 80 конкурсних балів з обов’язкового конкурсного предмета і з додаткового конкурсного предмета. Відсутність оцінки з додаткового конкурсного предмета виключає кандидата з кваліфікаційного розгляду.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Лікарський напрям (навчання польською мовою)» Ви можете ознайомитися за посиланням