Лікарський напрям

 

Назва напряму навчання

Лікарський напрям

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис спеціальності

За лікарським напрямом навчаються майбутні лікарі, завданням яких буде турбота про здоров'я і життя людини. Концепція освіти враховує не тільки підготовку молодої людини до суспільного і професійного життя в швидко мінливій реальності, - під час підготовки також великого значення набуває формування основних практичних навичок, дослідницьких інтересів і світогляду, відкритого для сприйняття різних методологічних підходів. Програма навчання на медичному факультеті послідовно поєднує теоретичні питання з практичними заняттями з урахуванням поточного стану знань і гарантує міжпредметність освіти за спеціальністю. У процесі оцінки вибору навчального контенту враховуються також думки студентів, отримані в ході опитувань, що проводяться після кожного семестру. Підбір реалізованого програмного контенту збагачується і доповнюється новітніми науковими рішеннями.

Компетентнісна модель випускника

Випускник лікарського напряму підготовки отримує диплом і професійне звання лікаря. Після закінчення навчання випускник складає Підсумковий лікарський іспит, позитивне складання якого позволяє отримати йому право на роботу у медичних установах, у науково-дослідних, академічних установах, лікарнях медичних закладів вищої освіти. По завершенню навчання випускник може підвищувати кваліфікацію, вдосконалювати уміння, знання і навички в рамках лікарських спеціалізацій та  різноманітних курсах у сфері різних медичних галузей. Випускник також підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Лікарський напрям» дає можливість працевлаштування:

·         у медичних установах;

·         у науково-дослідних центрах;

·         лікарнях медичних закладів вищої освіти.