Лікарський напрям

Назва напряму навчання

Лікарський напрям (навчання польською мовою),

Лікарський напрям (навчання англійською мовою)

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Лікарський напрям (навчання польською мовою)

 

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Програма навчання за даним напрямом підготовки гармонійно поєднує теоретичні питання й практичні заняття з урахуванням поточного стану знань і гарантує міжпредметність освіти за спеціальністю. У процесі оцінки вибору навчального контенту враховуються погляди викладачів, зовнішніх спеціалістів і також думки й погляди студентів, отримані у ході опитувань, що проводяться після кожного семестру. Вибір змісту реалізованого програмного матеріалу збагачується і доповнюється новітніми науковими розробками.

 

Опис спеціальності

Навчання за даним напрямом підготовки триває шість років, дванадцять семестрів. На VI курсі, так званому практичному клінічному навчанні, у 12 семестрі викладається предмет «Спеціальність за вибором студента», де студенти обирають спеціальність відповідно до своїх інтересів, в рамках якої вони відвідують клінічні заняття.

 

Компетентнісна модель випускника

За лікарським напрямом навчаються майбутні лікарі, завданням яких є турбота про здоров'я і життя людини. Концепція навчання враховує не тільки підготовку молодої людини до суспільного і професійного життя у швидко мінливій реальності, - під час підготовки також великого значення набуває формування основних практичних навичок, дослідницьких інтересів і світогляду, відкритого для сприйняття різних методологічних підходів.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Лікарський напрям» дає можливість працевлаштування:

·       у закладах первинної медичної допомоги, спеціалізованих клініках,

·       у лікарнях,

·       у службі швидкої медичної допомоги,

·       у силових структурах,

·       у наукових інститутах,

·       викладачами у закладах вищої освіти.

 

 

Лікарський напрям (навчання англійською мовою)

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

За лікарським напрямом (навчання англійською мовою) навчаються майбутні лікарі, завданням яких є турбота про здоров'я і життя людини. Концепція навчання враховує не тільки підготовку молодої людини до суспільного і професійного життя у швидко мінливій реальності, - під час підготовки також великого значення набуває формування основних практичних навичок, дослідницьких інтересів і світогляду, відкритого для сприйняття різних методологічних підходів.

Програма навчання за даним напрямом підготовки гармонійно поєднує теоретичні питання й практичні заняття з урахуванням поточного стану знань і гарантує міжпредметність освіти за спеціальністю. У процесі оцінки вибору навчального контенту враховуються погляди викладачів, зовнішніх спеціалістів і також думки й погляди студентів, отримані у ході опитувань, що проводяться після кожного семестру. Вибір змісту реалізованого програмного матеріалу збагачується і доповнюється новітніми науковими розробками. Навчання проводиться англійською мовою

Компетентнісна модель випускника

Випускник лікарського напряму підготовки отримує диплом і професійне звання лікаря. Після закінчення навчання випускник складає Підсумковий лікарський іспит, позитивне складання якого позволяє отримати йому право на роботу у медичних установах, у науково-дослідних, академічних установах, лікарнях медичних закладів вищої освіти. По завершенню навчання випускник може підвищувати кваліфікацію, вдосконалювати уміння, знання і навички у рамках лікарських спеціалізацій та різноманітних курсах у сфері різних медичних галузей. Випускник також підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Лікарський напрям» (навчання англійською мовою) дає можливість працевлаштування:

·       у медичних установах;

·       у науково-дослідних центрах;

·       у лікарнях медичних закладів вищої освіти.