Інженерія матеріалів

 

Напрям підготовки – Інженерія матеріалів

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: фізика, хімія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інженерія матеріалів» Ви можете ознайомитися за посиланням