Інженерія матеріалів

 

Назва напряму навчання

Інженерія матеріалів

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» дозволяє отримати знання у галузі виробництва, переробки та дослідження сучасних інженерних матеріалів, що використовуються в аерокосмічній, автомобільній, електронній та подібних галузях.

Студент вибирає одну з чотирьох спеціальностей:

·         «Нанотехнології та нанокомпозитні матеріали»;

·         «Технології авіаційних матеріалів»;

·         «Матеріали наноелектроніки»;

·         «Неінвазивні методи дослідження матеріалів»,

 

 

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» володіє знаннями в області виробництва, переробки та дослідження матеріалів, знає методи добору матеріалів відповідно до їх застосування і методів оцінки їх властивостей. Він володіє знаннями щодо сучасних технологій виробництва, пов’язаних з технологічними процесами, зокрема: молекулярно-променева епітаксія та дослідницьких методів: електронної та атомно-силової мікроскопії.

Набуті знання та навички дозволяють випускникам працювати в області застосування матеріалів, створення нових та вдосконалення традиційних технологічних пристроїв і ліній, що використовуються у промисловості, зокрема: плазмове та магнетронне розпилення або хімічне осадження з газової фази.

Отримані випускниками знання, уміння і навички мають універсальний характер, що дає можливість для їх подальшого розвитку. Випускники І (бакалаврського) рівня вищої освіти підготовлені до продовження навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Інженерія матеріалів» дає можливість працевлаштування:

·         інженером матеріалів,

·         технологом-конструктором,

·         керівником відділу / проекту,

·         спеціалістом сучасних технологій,

·         технічним консультантом щодо трансферу сучасних матеріалів і технологій,

·         торговельним представником у  технічній галузі,

·         інспектором технічної документації.

 

 

Назва напряму навчання

Інженерія матеріалів

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» дозволяє отримати знання у галузі виробництва, переробки та дослідження сучасних інженерних матеріалів, що використовуються в аерокосмічній, автомобільній, електронній та подібних галузях.

Студент вибирає одну з чотирьох спеціальностей:

·         «Матеріальні технології в аерокосмічній промисловості»;

·         «Нанокомпозитні та функціональні матеріали»;

·         «Наноелектроніка»;

·         «Наноматеріали в медицині та біотехнології».

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» володіє знаннями в області виробництва, переробки та дослідження матеріалів, знає методи добору матеріалів відповідно до їх застосування і методів оцінки їх властивостей. Він володіє знаннями сучасних технологій виробництва, пов’язаних з технологічними процесами, зокрема: молекулярно-променева епітаксія та дослідницьких методів: електронної та атомно-силової мікроскопії, тощо.

Отримані випускниками знання, уміння і навички мають універсальний характер, що дає можливість для їх подальшого розвитку. Набуті знання та навички дозволяють випускникам працювати в області застосування матеріалів, створення нових та вдосконалення традиційних технологічних пристроїв і ліній, що використовуються у промисловості, зокрема: плазмове та магнетронне розпилення або хімічне осадження з газової фази.

Випускники ІІ (магістерського) рівня вищої освіти підготовлені до продовження навчання за ІІІ рівнем вищої освіти (аспірантура, докторська школа).

 

Перспективи працевлаштування

Випускник підготовлений до роботи у науково-дослідних, промислових, діагностичних лабораторіях; в організаціях, що виробляють апаратуру із застосуванням високих технологій і технологічних процесів; у малих, середніх і великих промислових підприємствах; консалтингових і проектних організаціях;  підприємствах з обороту інженерних матеріалів і спеціальної апаратури для дослідження структури і властивості конструкційних матеріалів. Навчання за напрямом «Інженерія матеріалів» дає

можливість працевлаштування на посаді:

·         інженера матеріалів;

·         технолога-конструктора;

·         керівника відділу або проекту;

·         спеціаліста сучасних технологій;

·         технічного консультанта на підприємствах, що займаються трансфером матеріалів і технологій;

·         торговельного представника у технічній галузі;

·          інспектора технічної документації.