Інформатика і економетрія

 

Напрям підготовки – Інформатика і економетрія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Інформатика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інформатика і економетрія» Ви можете ознайомитися за посиланням