Інформатика і економетрія

 

Назва напряму навчання

Інформатика і економетрія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Інформатика і економетрія» є виключно цікавим, його реалізація полягає у передачі знань і формуванні навичок, що дозволяють зрозуміти складність явищ на стику техніки та економіки. Мета підготовки випускника - формування інженерних компетенцій для роботи у всіх господарських товариствах і установах, в яких потрібне застосування інструментів математичних, статистичних, економетричних та інформаційних технологій. Навчання гарантує унікальну різноманітність занять теоретичного і прикладного характеру. Компетенції, що формуються у процесі навчання, затребувані роботодавцями, тому навчання за цим напрямом призначена для амбітних людей, бажаючих отримати навички самостійного формулювання і вирішення економічних проблем з використанням передових кількісних методів і спеціалізованих інструментів.

Програма навчання за напрямом підготовки «Інформатика і економетрія» пропонує дві спеціальності:

·         «Інформаційні системи в галузі управління»;

·         «Аналіз соціально - економічних даних».

Випускник спеціальності «Інформаційні системи в галузі управління» з технічної точки зору підготовлений до роботи в установах, які застосовують або виробляють системи управління підприємством. Спеціальність «Аналіз соціально - економічних даних» приділяє більше уваги зв'язуванню та подальшому використанню інформаційних і математичних інструментів у соціальній та економічній діяльності.

Компетентнісна модель випускника

Випускник має базові знання у галузі економіки, управління і фінансів; знає математичні, статистичні та економетричні методи та інструменти, необхідні для аналізу економічних явищ на мікро - і макроекономічному рівні; вміє приймати оптимальні рішення, діючи у різноманітних суб'єктах і економічних організаціях; має знання в області інформаційних технологій та економіки: проектування, програмування і впровадження інформаційних систем, управління комп'ютерними мережами, тощо.

Перспективи працевлаштування

·         Випускник напряму підготовки «Інформатика і економетрія» має компетенції у галузі інформатики та економетрики. Його головною перевагою серед економістів є вміння творчого використання інформаційних технологій, розуміння спеціалізованої мови для ІТ-фахівців і специфіки проблем інформаційних технологій, з якими можна зіткнутися у своїй роботі. З іншого боку, серед ІТ-фахівців випускник цього напряму буде відзначати високий рівень розуміння питань в області фінансів та інженерії даних. Випускник підготовлений до здійснення власної підприємницької діяльності і для роботи у всіх видах підприємств, органах місцевого самоврядування, державних установах та організаціях, а також в Інтернет-просторі, де потрібне використання математичних, статистичних, економетричних або інформаційних інструментів. Враховуючи наявні компетенції, випускник напряму «Інформатика і економетрія» є дуже хорошим кандидатом для роботи на підприємствах IT-галузі, зокрема в тих, які розробляють або обслуговують інформаційні системи (зокрема, системи класу ERP або CRM), що надають послуги в області аналізу даних, а також в інших підприємствах, що надають послуги аутсорсингу або установах, де важлива творчість і ефективність використання програм.