Філософія

 

Напрям підготовки – Філософія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Вступник бере участь у конкурсі балів з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та сертифіката ЗНО або інших документів, що дають право на вступ до закладу вищої освіти для навчання на І рівні (бакалаврському) вищої освіти.

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Філософія» Ви можете ознайомитися за посиланням