Російська філологія

 

Напрям підготовки – Російська філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Інша (друга) іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Російська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням