Німецька (германська) філологія

 

Напрям підготовки – Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Німецька мова* або інша сучасна іноземна мова**

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Друга сучасна іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

 

* для вступників з високим рівнем володіння німецькою мовою

** для вступників, які не володіють знаннями німецької мови

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Німецька (германська) філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням