Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Напрям підготовки – Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один предмет із ЗНО за вибором вступника

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

3

Вступний екзамен/ у разі, якщо правила прийому дозволяють проведення екзамену

Практичне випробування*

Зверніть увагу!

* Правила проведення вступного екзамену -практичного випробування

Загальні критерії

Детальні критерії

Оцінювання

Перевірка слухових здібностей

Розпізнавання і спів інтервалів, тризвуків, повторення мелодико-ритмічних сигналів, читання нот (голосом).

0-10

Перевірка голосових здібностей

Спів одного вокального твору (наприклад, із збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року»).

0-10

Перевірка мануальних здібностей

Диригування одного музичного твору (наприклад, із збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року»).

0-10

Гра на інструменті

Виконання (з пам’яті) двох музичних  творів на обраному музичному інструменті

0-10

 

  1. Інститут музики забезпечує акомпанемент до творів із збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року»).
  2. Вступник зобов'язаний, принаймні за тиждень до практичного екзамену, повідомити Приймальну комісію про назви творів, вибраних з вищезгаданого збірника.
  3. З кожної складової частини вступного екзамену вступник повинен отримати не менше 1 бала, в іншому випадку екзамен вважається нескладеним.
  4. Результат окремих частин практичного випробування множиться на 10.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» Ви можете ознайомитися за посиланням