Дієтетика

 

Напрям підготовки – Дієтетика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія або математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика*

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

* математика як додатковий конкурсний предмет може враховуватися тільки за умови, що біологія є обов'язковим предметом.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Дієтетика» Ви можете ознайомитися за посиланням